Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

IV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w poniedziałek  27 grudnia 2010 r. o godzinie 10,00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    wyboru Komisji Rewizyjnej,

b)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLVII/210/10 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r.,

c)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr LIV/251/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,

d)    wykazu wydatków niewygasających z upływem 2010 r.

8.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

9.    Zapytania i wolne głosy.

10. Zamknięcie obrad.