Wirtualny spacer po urzędzie

LGD zaprasza do składania wniosków

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno PołudniowejWielkopolski” wniosków
o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na: 1)      operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „małych projektów”

-        termin składania wniosków: 10 – 31 stycznia 2011 r.

-        limit dostępnych środków: 487 363,87 zł2)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

-        termin składania wniosków: 10 – 31 stycznia 2011 r.

-        limit dostępnych środków: 933 341,00 zł3)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

-        termin składania wniosków: 10 – 31 stycznia 2011 r.

-        limit dostępnych środków: 450 000,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00 – 14:00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji
i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD: www.slgdopw.pl oraz w Biurze LGD, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.