Wirtualny spacer po urzędzie

III sesja Rady Powiatu

Na kolejnych obradach Rady Powiatu Krotoszyńskiego, które odbyły się we wtorek, 14 grudnia,  troje radnych złożyło ślubowanie. Dokonano także wyboru przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz ustalono składy dwóch komisji stałych.

 

Po podjęciu przez Radę uchwał w sprawie obsadzenia mandatu radnego, troje nowych radnych: Sławomira Fedorowicz, Jan Grabski i Irena Rękosiewicz, złożyło ślubowanie.

Rada dokonała także wyboru przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Funkcję tą piastować będzie radna Sławomira Fedorowicz.

Podjęto również uchwały ustalające skład dwóch komisji:

Do Komisji Spraw Społecznych weszli:

Renata Zych – Kordus (przewodnicząca)

Janusz Baszczyński

Albin Batycki

Sławomira Fedorowicz

Jan Grabski

Henryk Jankowski

Mieczysław Pełko

Andrzej Piesyk

Juliusz Poczta

Andrzej Szeszycki

 Do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa weszli:

Henryk Szkudłapski (przewodniczący)

Zbigniew Brodziak

Tomasz Chudy

Przemysław Jędrkowiak

Leszek Kulka

Wiesław Popiołek

Irena Rękosiewicz

Stanisław Szczotka

Jan Szyszka