Wirtualny spacer po urzędzie

Wybrano władze powiatu

Na drugiej sesji radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego dokonali wyboru władz samorządowych IV kadencji. Starostą krotoszyńskim został ponownie Leszek Kulka, wicestarostą – Krzysztof Kaczmarek. W Zarządzie Powiatu zasiądą również: Janusz Baszczyński, Andrzej Piesyk oraz Wiesław Popiołek. Pracami Komisji Spraw Społecznych kierować będzie Renata Zych – Kordus, a Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa – Henryk Szkudłapski.

II Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbyła się 6 grudnia 2010 r. Jednym z pierwszych punktów obrad było podjęcie uchwał o wygaśnięciu mandatów Juliana Joksia, Bernarda Jasińskiego i Jarosława Ratajczaka. Radni, którzy wejdą na ich miejsce w skład rady złożą ślubowanie na następnej sesji – 14 grudnia.

W głosowaniu tajnym rada podjęła decyzję o wyborze Leszka Kulki na starostę krotoszyńskiego. W podobnym trybie wybrano zaproponowanego przez niego na wicestarostę Krzysztofa Kaczmarka oraz członków zarządu – Janusza Baszczyńskiego, Andrzeja Piesyka i Wiesława Popiołka. Wyboru przewodniczących komisji – Renaty Zych - Kordus i Henryka Szkudłapskiego rada dokonała w głosowaniu jawnym.

Nie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej, bowiem osoby, którym proponowano objęcie tej funkcji, nie wyraziły na to zgody. Wybór przewodniczącego tej komisji odbędzie się na kolejnej sesji. Natomiast wiceprzewodniczących poszczególne komisje wybiorą podczas swoich obrad.

Starosta Leszek Kulka dziękując radnym za wybór powiedział m.in.: Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Państwa zaufania, konsekwentnie realizując programy wyborcze koalicyjnych komitetów wyborczych (…) Jako starosta krotoszyński kieruję ofertę współpracy do wszystkich radnych, licząc na poparcie tych zamierzeń i działań, które będą służyły rozwojowi powiatu krotoszyńskiego.