Wirtualny spacer po urzędzie

Pierwsza sesja Rady Powiatu

IV kadencję samorządu powiatowego w Krotoszynie zainaugurowała I sesja, która odbyła się 30 listopada 2010 roku. Nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego, złożyli ślubowanie, a także dokonali wyboru przewodniczącego rady oraz jego zastępców. Pracami rady pokieruje Stanisław Szczotka, a wiceprzewodniczącymi zostali : Juliusz Poczta oraz Jan Szyszka.

Obrady I sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego otworzył radny – senior Jan Szyszka. Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Karolina Balcer - Rachel wręczyła członkom radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie odebrała z rąk starosty krotoszyńskiego podziękowania za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę PKW. 

Radni złożyli ślubowanie. Zanim to jednak nastąpiło prowadzący przeczytał oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu przez Juliana Joksia i Bernarda Jasińskiego (z powodu wyboru na burmistrza) oraz Jarosława Ratajczaka (z powodu zakazu łączenia stanowiska wiceburmistrza z funkcją radnego).   

W kolejnym punkcie obrad powołana komisja skrutacyjna w składzie: Renata Zych – Kordus (przewodnicząca), Zbigniew Brodziak i Henryk Jankowski, przeprowadziła wybory przewodniczącego oraz jego zastępców. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu IV Kadencji został Stanisław Szczotka, a Wiceprzewodniczącymi – Juliusz Poczta i Jan Szyszka.