Wirtualny spacer po urzędzie

Oświadczenie Starosty Krotoszyńskiego

Szanowni Państwo!

W mediach lokalnych ukazały się ostatnio artykuły omawiające finanse Powiatu Krotoszyńskiego. Doszedłem do przekonania, iż kilka stwierdzeń zawartych w tekstach dotyczących budżetu powiatu wymaga komentarza.

Faktem jest, iż znacząco wzrosło zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego. Gwoli ścisłości -  kwota zadłużenia na koniec 2010 roku podana w artykułach jest nawet niższa od zadłużenia faktycznego, bowiem wyniesie nieco ponad 17 milionów złotych, a nie 14 jak podano. Pomylono bowiem pojęcia deficytu i zadłużenia budżetu.

Ukończenie w 2011 roku wszystkich już rozpoczętych w tym roku inwestycji spowoduje, iż zadłużenie na koniec 2011 roku jeszcze nieco wzrośnie, do poziomu około 20 milionów złotych.

Ta kwota stanowić będzie około 25 % całego budżetu, jakim dysponuje Powiat Krotoszyński. Spłata tego zadłużenia wraz z odsetkami nie przekroczy w ciągu kolejnych lat (do 2020 roku) 6% wielkości budżetu. Nie są to więc kwoty i wskaźniki porażające, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż zadłużenia państwa już dawno przekroczyło roczny poziom budżetu państwa, a obsługa tego zadłużenia, czyli spłata rat i odsetek to już blisko 30% budżetu całego kraju.

Powody wzrostu zadłużenia Powiatu są wszystkim doskonale znane – to szereg inwestycji drogowych, szpitalnych, oświatowych czy związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Skala inwestowania w trakcie III kadencji rady powiatu była kilkakrotnie większa niż w poprzednich. W ciągu 8 lat od 1999-2006 roku na inwestycje powiatowe wydatkowano niewiele ponad 20 milionów złotych. A od 2007 do 2010 roku zainwestowano ponad 50 milionów złotych. Tak szeroki front inwestycyjny był możliwy dzięki pozyskaniu znacznych środków zewnętrznych (głównie unijnych). Jednakże, jak wszystkim wiadomo, warunkiem korzystania z tych środków jest wniesienie wkładu własnego, który wynosi np. w przypadku inwestycji drogowych około 50%.

W świetle powyższego trudno się zgodzić z opinią o małej aktywności zarządu powiatu czy nieprzemyślanej polityce finansowej. Warto przypomnieć w tym momencie, że zgodnie z demokratycznymi procedurami, decyzje w sprawach inwestycyjnych, a co się z tym wiąże, zadłużania się były podejmowane głosami radnych rady powiatu.

Pytanie podstawowe brzmi : czy taki poziom zadłużenia jest dla powiatu groźny i jakie są, czy mogą być konsekwencje takiego długu? I tu trzeba stwierdzić, że oczywiście obsługa  długu będzie obciążeniem w trakcie kilku najbliższych lat. Wszyscy o tym doskonale wiedzieli. Z pewnością stopa inwestycji ulegnie zmniejszeniu, bardzo dokładnie trzeba będzie się przyglądać wszelkim wydatkom bieżącym i to we wszelkich sferach działania.

Jednakże pragnę bardzo mocno zapewnić, iż jeśli będzie mi dane mieć wpływ na dalszą politykę finansową powiatu, to wdrożenie niezbędnych działań oszczędnościowych nie wpłynie na poziom zaspokojenia potrzeb ludności – mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego. Podnoszenie tego poziomu było, jest i zawsze będzie moim najwyższym priorytetem.

 

Starosta Krotoszyński

Leszek Kulka