Wirtualny spacer po urzędzie

Nowe jezdnie i chodniki

9 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie ulic, których przebudowa była możliwa dzięki  współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt nosi nazwę : "Przebudowa ciągu ulic powiatowych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie - etap II (zadanie I)". 

W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu ze starostą Leszkiem Kulką, wicestarostą Krzysztofem Kaczmarkiem, przewodniczącym rady Stanisławem Szczotką, a także przedstawiciele władz gminy z przewodniczącą rady Zofią Jamką oraz przedstawiciele wykonawcy, samorządu mieszkańców i Powiatowego Zarządu Dróg.

Przecięcia wstęgi dokonano na ulicy Wiejskiej, a następnie na spotkaniu w siedzibie PZD dyrektor Krzysztof Jesionowski omówił realizację inwestycji.

Dzięki wspartemu przez fundusze unijne  i budżet powiatu projektowi powstało:  5 331,04,0 m2 chodników, 1 478,42 m2 zjazdów, oraz 12 830,66 m2 nowej nawierzchni jezdni na ulicach: 

- ul. Wiejska, ul. Koźmińska do ul. Ściegiennego, ul. Ściegiennego od ul. Wiejskiej do ul. Osadniczej, ul. Osadnicza od ul. Ściegiennego do ul. Szosa Benicka, ul. Szosa Benicka od ul. Osadniczej do skrzyżowania z ulicą Grudzielskiego. Częścią inwestycji jest także ścieżka pieszo – rowerowa (2 887,25 m2). Na zmodernizowanych ulicach postawiono 188 znaków drogowych.

Wartość robót drogowych w całej inwestycji to 3 346 461,81 zł, a koszt infrastruktury towarzyszącej wyniósł  784 946,84 zł. Wykonawcą robót drogowych wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Gembiak - Mikstacki Sp. J.