Wirtualny spacer po urzędzie

Pożegnalna sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

9 listopada 2010r.  radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego spotkali się w auli  Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja na obradach kończących  III kadencję. Podsumowująca cztery lata samorządu sesja nosiła numer „60”. W wydarzeniu tym uczestniczyło wielu zaproszonych gości.

Otwierając obrady przewodniczący Stanisław Szczotka poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy osoby zmarłego ś. p. Tadeusza Polowczyka – radnego i członka Zarządu Powiatu I Kadencji, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie.

Dokonania III kadencji obszernie podsumował w starosta krotoszyński Leszek Kulka. Włodarz powiatu podziękował radnym, członkom zarządu, kierownikom oraz pracownikom jednostek samorządowych, służb i inspekcji za wspólną pracę. Za najistotniejsze osiągnięcia mijających czterech lat uznał inwestycje w ochronę zdrowia, a zwłaszcza rozpoczęcie rozbudowy szpitala, poprawę bezpieczeństwa publicznego, rozbudowę systemu pomocy społecznej oraz inwestycje drogowe. L. Kulka przypomniał, że szerokie inwestowanie było możliwe dzięki pozyskanym środkom z zewnątrz – między innymi dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Starosta zwrócił uwagę na fakt, że szkoły prowadzone przez powiat krotoszyński osiągają bardzo dobre wyniki w egzaminach maturalnych i zawodowych. Przypomniał tez najważniejsze inwestycje w oświacie – modernizację ZSP2, budowę boisk przy ZSP 1 oraz I LO w Krotoszynie, budowę sali gimnastycznej przy LO w Koźminie Wielkopolskim.  L. Kulka powiedział m.in. : Dziękuję Radzie Powiatu Krotoszyńskiego z panem przewodniczącym Stanisławem Szczotką na czele za to, że wyznaczała kierunki rozwoju i konsekwentnie stawiała na pierwszym planie dobro mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej.  Dziękuję państwu radnym za wnioski, interpelacje, za wszelkie uwagi, a także za poparcie w sprawach kluczowych.Podziękowania skierował także na ręce posła Maciej Orzechowskiego oraz  burmistrzów i wójta, a także przewodniczących rad gmin  wchodzących w skład powiatu. - Najistotniejszą dla mnie sprawą jest zgodna współpraca, której efektem jest wspólne dobro. Muszę przyznać, że takich rzeczowych i przychylnych partnerów dla wielu naszych działań, jakich znaleźliśmy we włodarzach gmin, mogą nam inni pozazdrościć – stwierdził starosta. Podsumowując kadencję zakończył : Życzę nowej radzie sił i wiary w siebie. Myślę, że będzie kontynuowała nasze dzieło.  Z pewnością w trakcie mijającej kadencji nie ustrzegliśmy się błędów. Jestem jednak przekonany, że wszystkim nam – radnym i pracownikom samorządowym, przyświecały dobre intencje. Dążyliśmy do rozwoju Ziemi Krotoszyńskiej i mamy na tym polu sukcesy.

Radni otrzymali pamiątkowe adresy. Za współpracę i wsparcie udzielone przez powiat podziękowali – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, mł. bryg. Tomasz Niciejewski, Komendant Powiatowy Policji insp. Wojciech Kasprowicz oraz zastępca dyrektora PUP Stefan Witczak.

Przewodniczący Stanisław Szczotka także podziękował radnym oraz swoim współpracownikom za minione cztery lata. Wszystkim członkom rady życzył sukcesów w nadchodzących wyborach.

Spotkanie zakończył występ odrodzonego Krotoszyńskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Marka Olejnika (tym razem w repertuarze gospel). Okolicznościowy poczęstunek przygotowali natomiast uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie.