Wirtualny spacer po urzędzie

X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Kobierno 2010

W minioną niedzielę 7 listopada br. w Kobiernie, odbył się X Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych KGW.
 
Gośćmi specjalnym tej unikatowej w swojej formie imprezy kulturalnej byli: Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krotoszyna Zofia Jamka oraz burmistrz Krotoszyna Julian Jokś. Podczas uroczystego otwarcia starosta Leszek Kulka powiedział m.in.: "Jestem dumny, że Koła Gospodyń Wiejskich w naszym powiecie istnieją już ponad 60 lat. W swojej bogatej i wszechstronnej działalności znalazły także miejsce dla podtrzymania kultury, a przede wszystkim tradycji ludowej w śpiewie, tańcu, obrzędach a współcześnie także w satyrze ludowej."

W przeglądzie udział wzięło 8 zespołów, reprezentujących gminę Krotoszyn, Koźmin Wlkp. Rozdrażew i Kobylin. Występujące w dorocznym przeglądzie zespoły prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, w związku z tym jury miało duży problem z przyznaniem pierwszej nagrody. Podkreślić należy, że nagrody pieniężne oraz rzeczowe ufundował współorganizator imprezy - Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

Oficjalne wyniki przeglądu:
I miejsce     Zespół KALINA z Nowej Wsi
II miejsce    Zespół LUTOGNIEWIACY
III miejsce     Zespół ŁAGIEWNICZANIE
wyróżnienie    Zespół BIADKOWIANKI
wyróżnienie    Zespół KOBIERZANKI
wyróżnienie     Zespół WRÓŻEWIANKI
wyróżnienie    Zespół BABINIEC z Rozdrażewa

w.w.