Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga ? stypendia!

Starosta Krotoszyński uprzejmie informuje, iż w dniu 28 października 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, pt.: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia wniosku  o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie stypendialnym w wersji papierowej w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C, w terminie do 19  listopada 2010 r.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów oraz wniosek i formularze pozostałych załączników wraz z Regulaminem stypendialnym dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl