Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej -

w Krotoszynie przy ul. Więźniów Politycznych, oznaczonej działką nr 2522/11o powierzchni 0,1916 ha,

- w Krotoszynie przy ul. Więźniów Politycznych, oznaczonej działką nr 2522/85 o powierzchni 0,2249 ha,

przeznaczonych do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.). 

                                                              Starosta Leszek Kulka