Wirtualny spacer po urzędzie

Dzień Edukacji Narodowej w powiecie

Dnia 14 października 2010 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, obchodzono uroczyście powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Starosta Krotoszyński Leszek Kulka powiedział m.in.: Szanowni Państwo!

"Zgromadziliśmy się dziś w jak zawsze gościnnych progach I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie na powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej.   Jest to święto szczególne, święto wszystkich pracowników oświaty. W tym dniu pragnę podkreślić szczególną rolę, jaką w społeczeństwie pełnili przez pokolenia i pełnią obecnie pracownicy oświaty a w szczególności nauczyciele. Każdego dnia wypełniają oni powierzone im zadania, kształcąc i wychowując przyszłe pokolenia, a w murach tej szkoły nie sposób nie przytoczyć słów jej patrona, Hugona Kołłątaja, że „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Szanowni Państwo!

Samorząd Powiatu Krotoszyńskiego wie, co to znaczy dobrze inwestować. Najlepszą inwestycją jest inwestycja w człowieka. Potrzebną wiedzę i umiejętności człowiek zdobywa całe życie, ale ukształtowanie dojrzałej osobowości możliwe jest przy wzajemnej współpracy rodziny i szkoły.
 Kapitał ludzki ma znaczący wpływ na efektywność pracy szkoły, a w konsekwencji na kompetencje zawodowe, jakie uzyskują absolwenci.  Uczeń, który przynosi do szkoły bagaż indywidualnych doświadczeń wyniesionych ze środowiska rodzinnego i nauczyciel, który pracuje z owym uczniem, posiadając bardzo zróżnicowany zasób kompetencji i umiejętności – obie te grupy, przy udziale czynników zewnętrznych, uczestniczą w formowaniu przyszłych pracowników i uczestników społeczeństwa obywatelskiego.  
Dlatego w naszym powiecie nie szczędzimy środków na kształcenie i oświatę. Podstawowym celem, jaki przyświecał władzom samorządowym wszystkich kadencji, było dążenie do podnoszenia jakości kształcenia.
Dzięki systematycznie przeprowadzanym  remontom, inwestycjom, modernizacjom i zakupom wyposażenia stan techniczny szkół ulega ciągłej poprawie. Tylko w okresie trzeciej kadencji na wydatki majątkowe w zakresie oświaty  przeznaczono 8,6 miliona złotych.

Przeznaczane środki są przez szkoły systematycznie zagospodarowywane. Państwu dyrektorom serdecznie dziękuję za współdziałanie w realizacji zadań, za rzetelne wypełnianie obowiązków."
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody, następującym pedagogom:

1/ Pani Elżbiecie Płóciennik            - nauczycielowi I LO w Krotoszynie
2/ Pani Alicji Kokot                - nauczycielowi ZSP nr 1 w Krotoszynie
3/ Panu Przemysławowi Wójcikowi            - nauczycielowi ZSP nr 2 w Krotoszynie
4/ Panu Kazimierzowi Helwich            - nauczycielowi I LO w Koźminie Wlkp.
5/ Panu Piotrowi Osuch                - nauczycielowi ZSP w Koźminie Wlkp.
6/ Pani Marlenie Puźniak            - nauczycielowi SOSW w Konarzewie
7/ Pani Aldonie Klinkosz            - nauczycielowi SOSW w Borzęciczkach
8/ Pani Elżbiecie Tomczyk            - nauczycielowi SOSW w Borzęciczkach
9/ Pani Małgorzacie Rybickiej            - nauczycielowi PPP w Krotoszynie
10/ Panu Grzegorzowi Nowackiemu            - dyrektorowi I LO w Krotoszynie
11/ Pani Mirosławie Cichowlas            - dyrektorowi ZSP nr 1 w Krotoszynie
12/ Panu Romanowi Olejnikowi            - dyrektorowi ZSP nr 2 w Krotoszynie
13/ panu Krzysztofowi Grobelnemu        - dyrektorowi ZSP nr 3 w Krotoszynie
14/ Pani Barbarze Opielewicz            - dyrektorowi I LO w Koźminie Wlkp.
15/ Panu Andrzejowi Joachimiakowi        - dyrektorowi ZSP w Koźminie Wlkp.
16/ Pani Jolancie Szóstak            - dyrektorowi ZSS w Krotoszynie
17/ Pani Barbarze Zakrzewskiej            - dyrektorowi SOSW w Borzęciczkach
18/ Pani Darii Rakowieckiej – Nowackiej        - dyrektorowi SOSW w Konarzewie
19/ Panu Pawłowi Rudnickiemu            - dyrektorowi MOW w Koźminie Wlkp.
20/ Pani Karinie Bratborskiej            - dyrektorowi PPP w Krotoszynie