Wirtualny spacer po urzędzie

Kołłątaj drugi w Wielkopolsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie zostało zakwalifikowane do projektu przygotowanego przez UAM w Poznaniu, pod tytułem „Newton też był uczniem…”, jako druga szkoła w rankingu z Wielkopolski.

W sumie zostały zakwalifikowane 24 szkoły (11 z woj. wielkopolskiego, 8 z zachodniopomorskiego i 5 z lubuskiego), które były wybierane wg następujących kryteriów (nie decydowała kolejność zgłoszeń):

1)  liczba laureatów i finalistów olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej i matematycznej z ostatnich pięciu lat,
2)  dotychczasowa współpraca szkoły z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
3)  udział  szkoły  w  innych  projektach  współfinansowanych  ze  środków  Unii  Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wymienione kryteria świadczą o wysokim poziomie zakwalifikowanych szkół. Do projektu nie zakwalifikowała się żadna szkoła z powiatu krotoszyńskiego oraz z powiatów sąsiadujących. Prym wiodły szkoły z Poznania i okolic, a „Kołłątaj” usytuował się w rankingu tuż za II Liceum Ogólnokształcącym z Poznania.

Celem projektu  jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących województw lubuskiego,    wielkopolskiego    i    zachodniopomorskiego    w    zakresie    nauk    matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Projekt obejmuje udział ucznia w ciągu trzech lat nauki w liceum, w ujętych poniżej w tabeli działaniach w ramach projektu, w którym:

I klasa

II klasa

III klasa

24 zajęcia pozalekcyjne w szkole (każde w wymiarze 2 godzin lekcyjnych), w tym 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich UAM oraz 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli odpowiednich przedmiotów

 

4 warsztaty jednodniowe UAM (w wymiarze 5 godzin lekcyjnych)

 

1 warsztat letni (w czasie wakacji) (w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dziennie przez 5 dni)

24 zajęcia pozalekcyjne w szkole (każde w wymiarze 2 godzin lekcyjnych), w tym 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich UAM oraz 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli odpowiednich przedmiotów

 

 

 

 

4 warsztaty jednodniowe na UAM (w wymiarze 5 godzin lekcyjnych)

                                   

 

 

1 warsztat letni (w czasie wakacji) (w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dziennie przez 5 dni)

24 zajęcia pozalekcyjne (każde w wymiarze 2 godzin lekcyjnych), w tym 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich UAM oraz 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli odpowiednich przedmiotów

 

4 warsztaty jednodniowe na UAM (w wymiarze 5 godzin lekcyjnych)

  

W sumie weźmie w projekcie udział 360 uczniów. Jest on  realizowany  przez  Uniwersytet  im.  A.  Mickiewicza  w  Poznaniu  i  współfinansowany  przez  Europejski  Fundusz  Społeczny (Program  Operacyjny Kapitał  Ludzki,  Priorytet  III  „Wysoka  jakość  systemu  oświaty”,  Działanie  3.3.  „Poprawa  jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia” ; strona projektu -  www.newton.amu.edu.pl).

Z  każdej  ze  szkół  udział weźmie  15  uczniów  należących  do  Szkolnych Kół Naukowych  o  specjalnościach  matematyczno-przyrodniczych  i  informatycznych. Biorąc pod uwagę rodzaj oferowanych zajęć, najliczniejszą grupę zapewne będą stanowili uczniowie z klas o profilu biologczno-chemicznym, a więc nie ma to jak biol.-chem. w Kołłątaju!

Tekst: R.Szczotka, I LO w Krotoszynie