Wirtualny spacer po urzędzie

Dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych w powiecie

We wtorek, 21 września 2010r.  w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie gościła dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Zofia Hryhorowicz. Spotkanie poświęcone było wynikom egzaminów zewnętrznych – sprawdzianom w szkołach podstawowych, egzaminom gimnazjalnym, maturom oraz egzaminom zawodowym. Okazuje się, że w tych ostatnich uczniowie szkół prowadzonych przez powiat krotoszyński osiągnęli dobre rezultaty, co uznać można za dowód dobrej pracy szkół.

 

Dyrektor Hryhorowicz podkreśliła, że obecnie powiaty bardzo interesują się danymi OKE. Nie jest jednak  w stanie osobiście zaprezentować tych informacji w 70 powiatach, jakie obejmuje Komisja (województwa - wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie).  - Przyjeżdżamy do tych, którzy z nami już współpracują – podkreśliła. Tak właśnie jest z Powiatem Krotoszyńskim. Z inicjatywy starosty Leszka Kulki spotkania poświęcone wynikom egzaminów odbywają się bowiem od trzech lat.

Zapraszani są na nie przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowej i gimnazja, a więc gminy oraz pracownicy powiatowej oświaty – w tym dyrektorzy szkół.

Jak co roku dyrektor Hryhorowicz przedstawiła wyniki egzaminów kończących naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Niestety, zarówno wyniki sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawnej jak i wyniki egzaminów w gimnazjach kształtują się poniżej średniej krajowej i mają tendencję „spadkową” na przestrzeni ostatnich lat. Trzeba jednak dodać, że podobnie rzecz się dzieje z innymi placówkami w Wielkopolskie i nie jest to zjawisko charakterystyczne tylko dla naszych gmin. Zdaniem dyr. Hryhorowicz jest to dla  osób zajmujących się edukacją powód do zastanowienia i należy z sytuacji wyciągnąć wnioski.

Szefowa OKE zaprezentowała także wyniki egzaminów maturalnych w powiecie. Okazuje się, że zdawalność matur w powiecie jest wyższa od średniej krajowej. Nie jest to jednak zdaniem wykładowczyni czynnik w całości odzwierciedlający obraz matur. Ważne są bowiem wyniki z poszczególnych przedmiotów, a w drodze do renomowanych uczelni liczą się przede wszystkim egzaminy na poziomie rozszerzonym. Ale i tu szkoły powiatu krotoszyńskiego wypadają dobrze, wyniki kształtują się na poziomie średniej lub nieco powyżej średniej. Zdaniem  gościa widać tu pracę z uczniem i można mówić o sukcesie. Podobnie rzecz się ma z wynikami egzaminów zawodowych. Powiat krotoszyński poszczyć się może jednym z najwyższych rezultatów w regionie i plasuje się znacznie powyżej średniej krajowej.

Starosta Leszek Kulka podziękował Zofii Hryhorowicz za rzeczowe przedstawienie tematu i zauważył, że taka wiedza jest istotna zarówno dla szkół jak i samorządów do prowadzenia właściwej polityki edukacyjnej. Wspomniał, że ważne jest to, iż samorządy tak gminne jak i powiatowy zrobiły wiele, by poprawić bazę szkół. Główne jednak zadanie leży po stronie kadry – kierujących placówkami oświatowymi – tego jak dobiorą nauczycieli i jak zmotywują ich do pracy.

Włodarz powiatu zachęcał dyrektorów do jak największego motywowania i wyróżniania tych nauczycieli, którzy osiągają najlepsze wyniki w pracy z uczniem.

 Prezentację wyników egzaminów zewnętrznych w okręgu, regionie i powiecie można znaleźć na stronie www.oke.poznan.pl