Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd powiatu wizytował drogi

Członkowie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego rozpoczęli swoje posiedzenie w dniu 14 września 2010r. od wizytacji dróg powiatowych. Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanem prac na największej inwestycji drogowej Krotoszyna – przebudowie dróg powiatowych w samym mieście, której łączna szacowana wartość wyniesie około 30 milionów złotych!

Ta szeroko zakrojona inwestycja realizowana jest w ramach dwóch projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dotacji unijnych oraz w ramach tzw. Schetynówek, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wizytowano m.in. ulicę Rawicką, gdzie w ramach współpracy gmina realizuje prace związane z wymianą kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączami. Na ukończeniu są prace związane z modernizacją skrzyżowania ul. Rawickiej z ul. Łukasiewicza, która zrealizowana jest w całości łącznie z chodnikiem. Na ul. Rawickiej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza do ul. Magazynowanej (odcinek 238m) położono już warstwę ścieralną. Zapoznano się również z wykonanymi pracami obejmującymi usunięcie kolizji na przekazach kolejowych.

Z kolei przy ul. Magazynowej od skrzyżowania z ul. Rawicką do skrzyżowania z ul. Zamkowy Folwark wykonano wszystkie prace (nawierzchnia + chodniki). Do realizacji pozostało oznakowanie poziome. Trwają też prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Magazynowa – Zamkowy Folwark. Będzie to tzw. rondo przejazdowe, które umożliwi przejazd  dużych zestawów transportowych. Na ulicy Grudzielskiego trwają prace związane z usuwaniem kolizji telekomunikacyjnych. W projekcie poza nową jezdnią po obu stronach przewidziano  chodnik.  

Zarząd odwiedził także skrzyżowanie ulic  Grudzielskiego – Spokojna, gdzie projekt przewiduje  wykonanie skrzyżowania wyniesionego w celu wytrącenia prędkości pojazdów. Dalej członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z proponowanym rozwiązaniem skrzyżowania ul. Szosa Benicka – Grudzielskiego (wyjazd w kierunku Wróżew). Na zrealizowanej ul. Szosa Benicka  oraz odcinku ul. Osadniczej wymalowane zostaną przejścia dla pieszych oraz linie rozgraniczające pasy ruchu.

Z kolei na ulicy Wiejskiej trwają prace związane z położeniem nawierzchni na odcinku od przejazdu kolejowego. Natomiast chodnik w tym miejscu jest już wykonany. Od przejazdu kolejowego do ul. Koźmińskiej  po obu stronach również wykonano  chodnik. Trwały prace związane z wykonaniem podbudowy na części jezdnej.

Zapoznano się także z  zakończonymi pracami na  odcinku ul. Ściegiennego  od Osadniczej do ul. Szosa Benicka (odcinek ten utwardzono  kostką typu polbruk) oraz dalszym odcinkiem ul. Ściegiennego wykonanym z masy bitumicznej wraz z dwustronnym chodnikiem.

Zarząd Powiatu zlustrował drogę Krotoszyn – Chachania. Trwały tam właśnie prace związane z  koszeniem pobocza. Ścieżka rowerowa biegnąca obok drogi utwardzona jest na całym odcinku leśnym.  W roku bieżącym utwardzony zostanie jeszcze odcinek na terenie gminy Zduny.