Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński

Informuje:
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul.56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został wykaz nieruchomości lokalowej, będącej własnością Skarbu Państwa położonej w budynku w Targoszycach, posadowionym na działce nr 147/3, przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony  na  podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)