Wirtualny spacer po urzędzie

XXII Memoriał Aleksandra Talarczyka

15 marca na strzelnicy Zarządu Powiatowego LOK w Krotoszynie odbyły się otwarte zawody strzeleckie z broni pneumatycznej o MEMORIAŁ Al. TALARCZYKA. Organizatorem zawodów był Zarząd Powiatowy LOK w Krotoszynie przy finansowym wsparciu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Urzędu Miasta i Gminy i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w ramach oferty dla organizacji pozarządowych.

Zawodników i opiekunów powitał prezes ZP LOK Antoni Azgier. Najpierw przypomniał o zaproszeniu  wszystkich lokowców  na akademię z okazji 70-lecia powołania Krotoszyńskiej Organizacji Lokowskiej, która odbędzie się 20 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego. Następnie przedstawił regulamin  zawodów. Po zapisie na listy startowe rozpoczęły się strzelania. Zawody przeprowadzono w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej w czterech kategoriach wiekowych tj młodzik, junior młodszy, junior i senior. Ogółem w zawodach wzięły 16 drużyn szkolnych oraz 69 zawodników z SP 1, SP4, Gim 1, Gim nr 2, Gim nr 3, Gim nr 5, I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2 z Krotoszyna oraz Zespół Szkół z Orpiszewa i Zespół Szkół Publicznych z Nowej Wsi.
Wyniki zawodów. Szkoły Podstawowe  drużynowo: 1.SP nr 4 Krotoszyn/Martyna Wasielak, Mateusz Sroka, Jacek Augustyniak/ op Sławomir Kramarz, 2.SP nr 1 /Zuzanna Marciniak, Zuzanna Król, Tomasz Wojtkowiak/ op Wiesław Wciórka,  3.SP Orpiszew /Łukasz Kot, Miłosz Wiśniewski, Robert Szymanowski/op Justyna Niśkiewicz
Gimnazja  drużynowo: 1. Zespół Szkół Orpiszew /Marek Furman, Mateusz Kot, Mateusz Lis/ op Justyna Niśkiewicz,  2.Gim nr 5 Krotoszyn/Damian Pospiech,  Weronika i Oliwia Robakowska/ op Bernadeta Frąszczak, 3.Zespół Szkół Publicznych w Nowej Wsi /Paweł Czubak, Kacper Wojciechowski, Łukasz Gościniak/ op Jacek Krzekotowski.
Szkoły Ponadgimnazjalne drużynowo  kpn-10: 1.ZSP nr 2 Krotoszyn/Martyna  Marszałek, Dominik Dymarski, Paweł Czubak/ op Jacek Krzekotowski,   I LO Krotoszyn /Krzysztof Snela, Anna Glinkowska, Błażej Jędrkowiak/,  3.I LO Krotoszyn   II/Magdalena Konrady,  Kinga Ostój, Joanna Robakowska/ op obu zespołów Edward Jokiel
Indywidualnie junior kpn-10: 1.Dymarski  Dominik ZSP 2,  2.Ostój Kinga  LO, 3.Snela Krzysztof  Lo
Indywidualnie junior ppn-10: 1.Glinkowska  Anna  LO,  2.Krzysztof Snela  LO,  3.Gościniak Łukasz ZSP Nowa Wieś
Senior kpn-10: 1.Maślaczyk  Jan,  2.Wasielak  Robert  obaj CSiR,  3.Łabędź Michał niez
Senior  ppn-10: 1.Łabędź Michał niez, 2.Wasielak Robert  CSiR,  3.Wasielak  Martyna  SP 4
Na zakończenie zawodów przeprowadzono jeszcze dwa turnieje. W turnieju  1-strzału udział wzięło 15 zawodników. Zwyciężyła Agata Witczak przed Jakubem Jopkiem oboje z SP nr 4. W turnieju rzutów lotkami uczestniczyło 20 zawodników. Zwyciężył Robert Wasielak  CSiR przed  Markiem Furmanem z ZS Orpiszewie.
Po zawodach najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zawodniczki i zawodnicy dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane z funduszy PGKiM, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie   

  Antoni  Azgier