Wirtualny spacer po urzędzie

Promocja zdrowia na dożynkach powiatowych w Rozdrażewie

Blok z zakresu promocji zdrowia cieszył się jak zawsze bardzo dużym powodzeniem. Uczestnicy dożynek skorzystali z pomiaru ciśnienia, porad dotyczących zapobiegania chorobom serca i układu krążenia, bezpłatnych badań poziomu cukru, pomiaru tkanki tłuszczowej.
Z badań tych skorzystało około 400 osób.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się działania  związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych stanach zagrożenia życia.  Uczestnicy otrzymywali instruktaż postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, jak również ćwiczyli  zewnętrzny masaż serca i sztuczne oddychanie na fantomach.
Dorośli, jak i dzieci skorzystali ze wskazówek, dotyczących bezpieczeństwa na drogach.
Największym powodzeniem cieszyły się przeprowadzane konkursy sprawnościowe dla dzieci w ramach promowania aktywności ruchowej. Z działań tych skorzystał około 100 dzieci.