Wirtualny spacer po urzędzie

Światowy Dzień Konsumenta po krotoszyńsku

W marcu  obchodzony jest  Światowy Dzień  Konsumenta.  Z tej okazji nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie zorganizowali szereg ciekawych działań. W „Dwójce” przedszkolaki uczyły się, jak zostać świadomym konsumentem, a dla uczniów szkół zorganizowano konkurs wiedzy o prawach konsumenta. Tej tematyce poświęcona była specjalna wystawa w Galerii Krotoszyńskiej, gdzie 13 marca br. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów udzielał porad prawnych mieszkańcom.

 

15 marca w 1962 roku  prezydent USA John F. Kennedy, w swoim orędziu sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i  do reprezentacji. Z tej okazji nauczyciele przedmiotów ekonomicznych ZSP 2 zorganizowali szereg działań mających na celu zwrócenie uwagi na prawa, jakie mamy każdego dnia robiąc zakupy.

Współcześnie dzieci coraz szybciej wkraczają w świat ekonomii, chociażby poprzez gospodarowanie swoim kieszonkowym. Wychodząc naprzeciw przygotowaniu najmłodszych do bycia  konsumentem, po raz kolejny zorganizowano w szkole Dzień Małego Naukowca. W roku bieżącym przedszkolaki z Przedszkola Nr 7 „Maciuś” uczyły się, na co należy zwracać uwagę chcąc zasłużyć na miano świadomego konsumenta.

Dyrektor szkoły Roman Olejnik wraz z pracownikiem Urzędu Skarbowego panią Katarzyną Zatorską wręczyli przedszkolakom dyplomy uczestnika zajęć oraz plakaty promujące akcję „Weź paragon”. W ramach akcji  zorganizowano kurs obsługi kasy fiskalnej dla młodzieży   szkoły.  Kurs ukończyło 60 uczniów uczących się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec. Uzyskanie dodatkowych umiejętności, potwierdzonych certyfikatem,  to cenny atut na rynku pracy.

W holu krotoszyńskiej galerii handlowej  przygotowano natomiast tematyczną wystawę ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku nowe przepisy w prawie konsumenckim.

 W piątek 13 marca Powiatowy Rzecznik Ochrony Praw Konsumenta Andrzej Załustowicz udzielał wszystkim zainteresowanym bezpłatnych porad prawnych. Z okazji Światowego Dnia Konsumenta odbył się też szkolny konkurs wiedzy o prawach konsumenta. I miejsce zdobyła w nim Marzena Wachowiak, II – Weronika Kazubek, III miejsce zdobyli Paulina Marczewska i Dominik Gospodarek. Laureatom nagrody wręczyli wicestarosta Paweł Radojewski oraz dyrektor ZSP 2 Roman Olejnik.

Obchody Dnia Konsumenta zostały zorganizowane pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego, Urzędu Skarbowego w Krotoszynie oraz Galerii Krotoszyńskiej.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy okazali pomoc i wsparcie.

Info i fot.: ZSP 2