Wirtualny spacer po urzędzie

Inwestycja w Centrum Kształcenia Ustawicznego za unijne dotacje

Blisko 600 tys. zł wyniesie wartość inwestycji, dzięki której dawne sale internatu ZSP 1 zamienią się w nowoczesne laboratoria Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie. Przebudowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu jakie otrzymał Powiat Krotoszyński z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został objęty wsparciem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego, Działanie 5.2, schemat II - Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego

25 sierpnia 2010r. na spotkaniu, które odbyło się w ZSP 1 przedstawiono lokalnym mediom stan zaawansowania projektu. W spotkaniu udział wzięli: wicestarosta Krzysztof Kaczmarek, członkini zarządu Sławomira Fedorowicz, dyrektor ZSP 1 Mirosława Cichowlas, Andrzej Wagner – kierownik administracyjny ZSP 1 oraz Marzena Wiśniewska – naczelnik wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Inauguracja projektu nie bez przyczyny odbyła się w leciwych salach budynku przy ul. Mickiewicza 11. To właśnie one bowiem zostaną przebudowane. 

Pani dyrektor M.Cichowlas opowiedziała o działalności samorządowego CKU, które Rada Powiatu Krotoszyńskiego powołała do życia w roku 2008. CKU proponuje mieszkańcom powiatu bezpłatną naukę w wielu atrakcyjnych zawodach takich jak m.in. technik budowlany, technik logistyk czy technik BHP.

Wicestarosta Krzysztof Kaczmarek zwrócił uwagę na fakt, że projekt jest kolejnym realizowanym przez Powiat Krotoszyński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przy okazji włodarz powiatu podkreślił zaangażowanie i życzliwość posła Macieja Orzechowskiego, który wpiera nasze lokalne starania o środki zewnętrzne.

Założenia projektu przedstawiła M. Wiśniewska.  

31 grudnia 2009r.  Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs nr 06/V/2009 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczony dla projektów z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego. Zarząd powiatu krotoszyńskiego wyraził zgodę na przystąpienie do konkursu. Przedmiotem konkursu stała się Przebudowa, Rozbudowa i Doposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie.  Projekt zarejestrowany pod numerem WND -RPWP.05.02.02-30-001/10  przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie podpisano 14 czerwca 2010r. Wartość całkowita inwestycji wynosi 591 702,59 zł, (w tym wydatki kwalifikowane  565,533,59 zł). Dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego wyniesie 424 150,19 zł.

CKU korzysta obecnie z pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Istnieje możliwość wykorzystania do jego potrzeb parteru budynku przy ul. Mickiewicza 11, po dawnym internacie. Z czterech sporadycznie używanych dawnych sal sypialnych powstaną dwie pracownie – laboratoria dla potrzeb samorządowego CKU istniejącego przy szkole. Jedno z nich będzie zaadoptowane do potrzeb przeprowadzania większych szkoleń. Obok pracowni zostanie wybudowana toaleta dla niepełnosprawnych oraz zaplecze dla nauczycieli. Przebudowane zostanie wejście tak, by udostępnić je dla osób niepełnosprawnych (instalacja tzw. windy schodowej). Inwestycja wymaga położenia nowych instalacji, wyburzenia i przebudowy ścian, wyrównania sufitów, przebudowy podłóg. Prace zostaną wykonane na powierzchni  259,00 m2. Sale będą wyposażone w meble, urządzenia multimedialne, programy edukacyjne i inne pomoce naukowe.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 15 lutego 2010, przewidywany  termin zakończenia – 30 września 2011r.