Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

LVI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w środę  25 sierpnia  2010 r. o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7 .

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Wnioski i oświadczenia radnych.

7.     Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 r.

8.     Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji planu kontroli w I półroczu 2010 r.

9.     Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego, a poprawa bezpieczeństwa w Powiecie.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    wyrażenia zgody na zbycie poprzez sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej zabudowanej, położonej w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Boreckiej,

b)    zmiany uchwały Nr XLI/276/06 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krotoszynie,

c)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr LIV/249/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

d)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLVII/210/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku  w sprawie budżetu na 2010 rok.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Zapytania i wolne głosy.

12.    Zamknięcie obrad.