Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga! Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie zaprasza osoby borykające się z problemami choroby psychicznej oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ich rodziny do wzięcia udziału w projekcie pt. Akademia Sukcesu - Aktywizacja i Integracja Środowiska Osób z Problemem Choroby Psychicznej. Spotkania informacyjne odbędą się 19.08.2010r. o godz.16.00 oraz 26.08.2010r. o godz. 15.30 w siedzibie ŚDS przy ul. Langiewicza 2.

Projekt  realizowany przy wsparciu finansowym

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

Czas trwania projektu: 01.09.2010r – 31.12.2010r. 

Miejsce realizacji: Powiat Krotoszyński 

Akademia Sukcesu Aktywizacja i Integracja Środowiska Osób

z Problemem Choroby Psychicznej

 

I.  Projekt skierowany jest do:

 

- osób z zaburzeniami psychicznymi,

- osób niepełnosprawnych   intelektualnie

- rodzin osób borykających się z problemem choroby psychicznej i   niepełnosprawności intelektualnej 

 II. Zakres działań przewidzianych w projekcie:

1. Punkt Wsparcia Środowiskowego      

- bezpłatne konsultacje i porady dla osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin

Konsultacji i porad udzielać będzie Zespół  :

- pracownik socjalny ( ŚDS )

- psycholog ( PPP ),

- doradca zawodowy ( PUP )       

Siedziba Punktu:  Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie, ul. Langiewicza 2 , możliwość spotkań: w czwartki ,  godz. 16.00-18.00

I spotkanie już  02.09.2010r ( możliwość umówienia się na spotkanie osobiście  w siedzibie ŚDS codziennie 7.30 – 15.30 lub telefonicznie pod nr 62 725 26 68 ).

 Zespół planuje również spotkania wyjazdowe w poszczególnych gminach (Koźmin, Rozdrażew, Sulmierzyce, Kobylin, Zduny ) – szczegółowych informacji proszę szukać w  ośrodkach pomocy społecznej.

Tutaj będzie można również uzyskać informacje dotyczące:

- bazy adresowej osób, które świadczą usługi opiekuńcze np. asystenci osób niepełnosprawnych, wolontariusze ( prosimy o zgłaszanie się osób chcących świadczyć takie usługi ) 

- „bank rzeczy potrzebnych”- kontaktowanie osób chcących oddać zbędny, ale sprawny sprzęt z osobami potrzebującymi (meble, sprzęt AGD, rtv i inny ); ( jeżeli chcesz coś oddać lub coś potrzebujesz zgłoś się do nas ) 

 

2. Spotkania Grupy Edukacyjno – Wspierającej dla Rodzin

 

Proponuje się:

1.   Szkolenie -  I Pomoc Przedmedyczna ( propozycja dla rodzin );  szkolenia odbędą się w 3 grupach szkoleniowych po 10 osób, w siedzibie ŚDS;

      I grupa – wrzesień, II grupa – pażdziernik, III grupa – listopad(osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się osobiście w siedzibie ŚDS, codziennie 7.30 -15.30 lub telefonicznie 62 725 26 68 ) 

2. Spotkania tematyczne z psychologiem, lekarzem itp. (tematyka spotkań zgodna z oczekiwaniami odbiorców )

spotkania  2 x w miesiącu w czwartki ( po 2 godziny ); I spotkanie już  16.09.2010r     w siedzibie ŚDS  

3. Warsztaty Aktywności i Integracji - propozycje dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie ( do wyboru )  

I. Uczestnictwo w  Klubie „Ciekawi Świata” 

Proponuje się uczestnikom:

a)      zajęcia sportowe , w tym nauka pływania dla 10 osób chętnych (przyjmujemy zgłoszenia)

b)   warsztaty kulinarne

c) spotkania integracyjno-poznawczo-kulturalne m. in. biwak , wyjazd do teatru, kina do Poznania/ Wrocławia,  spotkania tematyczne itp.

d)   zajęcia komputerowe

e)   treningi umiejętności społecznych                                

Spotkania Klubu w środy 15.30 – 18.30 ( siedziba ŚDS ) I spotkanie to biwak integracyjny na  Helenopolu dnia 10-11.09.2010r. 

II Zajęcia z  witrażu ( 1 grupa ) 

Proponuje się uczestnikom:

- wykonywanie małych form witrażowych techniką Tiffany: naszyjniki, wisiorki, obrazki itp. Spotkania 2 x miesiącu po 3 godziny ( I spotkanie już 16.09.2010r ) 

III.Zajęcia ze  Sztuki Użytkowej (2 grupa ) Proponuje się uczestnikom:

- zajęcia z filcowania na sucho i mokro

- wytwarzanie biżuterii

- decoupage

- zdobnictwo Spotkania 2 x miesiącu po 3 godziny ( I spotkanie już 16.09. 2010r. ) 

4.  Galeria Twórczości Artystycznej 

W trakcie realizacji projektu   przewiduje się zorganizowanie 2 wystaw:

1. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ( wystawa okolicznościowa) - październik

2. Wystawa kończąca projekt, będąca podsumowaniem pracy Warsztatów Aktywności i Integracji- grudzień

 

Propozycja dodatkowa dla wszystkich uczestników projektu:

 Wycieczka Karkonosze – Przesieka  (3 dniowa)- wyjazd dla 50 osób – 30.08 – 01.09.2010r.

  Wszystkie oferowane formy wsparcia są bezpłatne !

To Ty dokonujesz wyboru formy wsparcia w której chcesz uczestniczyć! 

Zgłoszenia do udziału w projekcie: osobiście lub telefonicznie, codziennie  w godz.

7.30 – 15.30 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie,

ul. Langiewicza 2, lub telefonicznie pod nr 62 725 26 68

Koordynator projektu: Małgorzata Nyczka

informacja o projekcie na stronie www. sds-krotoszyn.pl (zakładka „aktualności”)

 

Szczegółowe omówienie projektu odbędzie się podczas 2 spotkań:

1 spotkanie – 19.08.2010r. godz. 16.00

2 spotkanie – 26.08.2010r. godz. 15.30

 Serdecznie zapraszamy!