Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje

że w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul.56 Pułku  Piechoty Wlkp. nr 10  oraz stronie internetowej zamieszczona została oferta złożona w dniu 12 sierpnia 2010 r. przez Stowarzyszenie Wiara Lecha w Poznaniu na realizację zadania publicznego, nazwa zadania: Bezpieczny Przedszkolak – 2010.

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r Nr 96. poz.873 ze zm.).

Zobacz w BIP