Wirtualny spacer po urzędzie

KROTOSZYŃSKI DĄB po raz szósty!

20 marca, podczas uroczystej gali w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie pięcioro zasłużonych mieszkańców powiatu odebrało Nagrodę Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”. W tym roku laureatami zostali: Paweł Władysław Płócienniczak (kategoria:  nauka, kultura); Stefan Kaźmierczak (działalność społeczna); Andreas Kosicki (działalność gospodarcza); Dom Pomocy Społecznej w Zdunach – dyrektor s. Anna Wojciechowska (oświata) oraz Józef Jaśkowiak (sport).
Nagrody nominowanym i wyróżnionym wręczali starosta krotoszyński Stanisław Szczotka i przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kulka, a nazwiska laureatów odczytywali zdobywcy DĘBÓW sprzed roku.

O przyznaniu tytułu decydowała uprzednio  kapituła złożona z przedstawicieli samorządu powiatowego i lokalnych mediów. Nadesłano 21 wniosków. Kapituła wybrała spośród nich po trzy nominacje, a następnie  dokonała wyboru laureata w poszczególnych kategoriach.
- Nasza nagroda, choć przyznawana corocznie, nie jest wyrazem uznania za działalność w ostatnich miesiącach. Dęby otrzymują osoby, które na to uznanie i szacunek pracowały  wiele lat – zauważył w swym wystąpieniu starosta Stanisław Szczotka. Włodarz powiatu pogratulował wszystkim zgłoszonym wyrażając opinię, iż kandydatury były wspaniałe, a wybór kapituły niezwykle trudny.
Szóstą edycję KROTOSZYŃSKICH DĘBÓW zakończyło wykonanie tradycyjnej „rodzinnej” fotografii oraz recital niezwykłego krotoszyńskiego muzyka Jakuba Lecieja.
W kategorii „nauka, kultura” zgłoszeni zostali:

1. Bartosz Blecha
2. Paweł Władysław Płócienniczak
3. Chór Harmonia w Zdunach
4. Towarzystwo Miłośników Koźmina Wlkp.

Nominacje otrzymali:

1. Paweł Płócienniczak
2. Bartosz Blecha
3. Towarzystwo Miłośników Koźmina Wlkp.

Laureat: Paweł Płócienniczak
Poeta, dziennikarz, autor tekstów , fotograf oraz etatowy juror powiatowych konkursów śpiewaczych i piosenkarskich!  Jest jednym z ojców tak cennych wydarzeń artystycznych jak powstanie DKF-u im. Zygmunta Kałużyńskiego czy Grupy Literackiej POBOKI, założyciel pierwszego krotoszyńskiego radia, poeta spełniony, bo wydany w kilku tomikach poezji.  Dziś na łamach lokalnych tytułów prasowych wydobywa ze studni zapomnienia wspaniałe momenty i ludzi , którzy nadali Krotoszynowi jego niepowtarzalny charakter. Jego foto-blogi ukazujące najpiękniejsze zakątki Ziemi Krotoszyńskiej mają w Internecie wielkie grono fanów.
W kategorii „działalność gospodarcza” zgłoszeni zostali:
1. Eugeniusz Grześkowiak
2. Andreas Kosicki
3. Tadeusz Kierakowicz
4. Ryszard Kostka

Nominację otrzymali:
1.Andreas Kosicki
2.Eugeniusz Grześkowiak
3.Tadeusz Kierakowicz

Laureat:  Andreas Kosicki
Od piętnastu lat kieruje największym przedsiębiorstwem powiatu Krotoszyńskiego. Mahle Polska jest  nie tylko wiodącą spółką światowego lidera na rynku podzespołów. To także symbol i znak rozpoznawczy miasta Krotoszyna. Andreas Kosicki tworzył tę markę od samego początku. Dynamiczny rozwój na który złożyły się powstanie nowych wydziałów, potrojenie zatrudnienia i zwiększenie obrotów jest w ogromnej mierze zasługą Prezesa Mahle Polska i jego współpracowników.  Andreas Kosicki to także człowiek, który w działalności menedżerskiej kieruje się misją społeczną. To dzięki jego osobistym zabiegom Mahle wspiera od lat krotoszyńskie szkoły i świetlice dla dzieci, a także służbę zdrowia. Wymiernym tego przykładem jest dofinansowanie zakupu nowoczesnego tomografu dla krotoszyńskiego szpitala.
W kategorii „działalność społeczna” zgłoszeni zostali:
1.Agnieszka Kubiak
2. Józef Januszkiewicz
3. Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Ziemi Zdunowskiej
4. Niezależny Związek Solidarność Weteranów Pracy w Zdunach
5. FAMILIA NZOZ Przychodnia Podstawowej Opieki Lekarskiej Maciej R. Hoffmann &Ewa Ratajczyk
6. Stefan Kaźmierczak
Nominację otrzymali:
1 Niepubliczny ZOZ FAMILIA w Krotoszynie
2 Stefan Kaźmierczak
3 Agnieszka Kubiak
Laureat: Stefan Kaźmierczak
Od blisko pół wieku jest aktywnym członkiem Chóru im. Czesława Czypickiego w Koźminie Wielkopolskim. W przeszłości pełnił funkcję prezesa i członka zarządu tego chóru. Wszyscy w mieście nad Orlą znają zaangażowanie pana Stefana w działalność ruchu śpiewaczego. Jest też znany jako aktywista działkowy – autor licznych publikacji o mieście i jego pięknej przyrodzie. Całe życie Stefana Kaźmierczaka to społeczna wytężona praca na rzecz Koźmina i jego mieszkańców.  

W kategorii „oświata” zgłoszeni zostali:
1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Intelektualnie Niepełnosprawnej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia im. Św. Wincentego A’Paulo w Zdunach
2. Ilona Kocel
3. Grażyna Morawska
Wszystkie zgłoszenia otrzymały nominację
Laureat: Dom Pomocy Społecznej  w  Zdunach dyr. s. Anna Wojciechowska
Od blisko 150 lat istnieje w Zdunach dom, w którym pokrzywdzone przez los dzieci znajdują ciepło, opiekę i możliwość nauki. Dom prowadzą siostry ze Zgromadzenia Św. Wincentego A’Paulo. To one są ze swymi podopiecznymi na dobre i na złe – 24 godziny na dobę. W ostatnich latach dom pomocy społecznej, który opiekuje się obecnie chłopcami niepełnosprawnymi,  zaszły wielkie zmiany. Chłopcy nie tylko mają do dyspozycji przytulnie urządzone pokoje . Mogą korzystać z licznych form terapii, uczą się jak żyć samodzielnie, korzystają z możliwości ukończenia nauki. Podopieczni DPS-u uczestniczą w życiu miasta i chętnie zapraszają mieszkańców Zdun do siebie..
Do nagrody w kategorii  „sport” zgłoszeni zostali:
1. UKS SHODAN ZDUNY
2. Dariusz Fabianowski
3. Józef Jaśkowiak
4.  Marek Konieczny
Nominację otrzymali:
1. Józef Jaśkowiak
2. UKS Shodan Zduny – trener Jarosław Adamski
3. Marek Konieczny
Laureat: Józef Jaśkowiak
Niemal każdy klub sportowy ma swoje legendy. Dla krotoszyńskiej ASTRY taką legendą jest pan Józef Jaśkowiak. Z krotoszyńskim sportem  związany od ponad pół wieku. Będąc zaangażowanym działaczem sportowym zawsze największą wagę przykładał do troski o najmłodsze pokolenia sportowców. Zdawał sobie sprawę , że czasem do tego by zakwitł piłkarski talent potrzeba niewiele – wystarczy zakupić strój, piłkę, czy po prostu zachęcić do uprawiania sportu. I dlatego pan Jaśkowiak od lat kieruje swe wysiłki, by zdobyć stroje sportowe i sprzęt dla młodzieży z niedużych klubów.  Szczególne miejsce w jego sercu zajmuje młodzież niepełnosprawna.
Galeria zdjęć: kliknij tutaj