Wirtualny spacer po urzędzie

Dwujęzyczność w Gimnazjum nr 4

Nauczanie dwujęzyczne –  to nowoczesna, a jednocześnie coraz bardziej popularna, forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród uczniów i rodziców państw  Unii Europejskiej, w tym także  Polski.W nadchodzącym roku szkolnym ofertę nauczania dwujęzycznego proponuje uczniom Gimnazjum nr 4 im. H. Sienkiewicza w Krotoszynie.


Dwujęzyczność oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe,  polegające na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym.

 Nauczanie dwujęzyczne w gimnazjum ma następujące cele:

1. Zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.

2. Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego.

3. Opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego.

4. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.

5. Stosowanie języka obcego w szerokim zakresie w sposób autentyczny.

6. Wykorzystywanie języka obcego  jako narzędzia do pozyskiwania wiedzy z różnych dziedzin.

 Od października 2013 roku gimnazjum przygotowuje się intensywnie do wprowadzenia nauczania dwujęzycznego. Po wstępnych ustaleniach z organem prowadzącym przystąpiono do intensywnych szkoleń nauczycieli w zakresie języka angielskiego.  Celem tego było szerokie wzbogacenie kompetencji językowych nauczycieli przedmiotów niejęzykowych
i przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć dwujęzycznych.

 W klasie pierwszej , drugiej i trzeciej odbywać się będzie intensywna (5 godzin tygodniowo) nauka języka angielskiego, w grupach . W trzyletnim cyklu gimnazjalnym przewiduje się ogółem 15 godzin języka angielskiego podczas gdy w innych klasach gimnazjum jest tych godzin 9.

 Nauczanie dwujęzyczne w Gimnazjum nr 4 odbywać się będzie według programów dla klas dwujęzycznych z językiem angielskim jako drugim językiem wykładowym. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami w każdym roku nauki część lekcji z co najmniej dwóch przedmiotów będzie prowadzona w języku angielskim. Programy dla poszczególnych przedmiotów napisane zostaną przez nauczycieli realizujących nauczanie przedmiotów
w języku angielskim. Założono, uwzględniając znajomość języka angielskiego i motywacje nauczycieli, że nauczanie dwujęzyczne obejmie takie przedmioty jak: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, fizyka i matematyka.

 Klasy dwujęzyczne będą brały także udział w projekcie  Kultura i literatura Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, którego celem będzie poznanie dwóch najważniejszych krajów anglojęzycznych, poszerzenie zasobu słownictwa, ćwiczenie technik mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego. Znaczące będzie także rozwijanie umiejętności pracy w grupie i pracy samodzielnej. Będą to trzyletnie zajęcia poza lekcyjne.

Przewiduje się także uczestnictwo klas dwujęzycznych w realizacji międzynarodowych programów, które umożliwią uczniom współpracę z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej. Planowane są również wakacyjne obozy językowe w Londynie.

 Uczniowie i ich rodzice, którzy zainteresowani są nauką w klasie dwujęzycznej dodatkowe informacje mogą otrzymać w sekretariacie Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie przy ul. 23 Stycznia 20 lub telefonicznie pod numerem telefonu 62 722 76 97.

 

Aleksandra Leja

Dyrektor G 4