Wirtualny spacer po urzędzie

APEL Starosty Krotoszyńskiego do ROLNIKÓW

Szanowni Rolnicy
Mając na uwadze okres wakacyjny i zbliżający się czas wzmożonych prac polowych apeluję do Was o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom! Nie powierzajcie dzieciom poniżej 16 roku życia prac i czynności szczególnie niebezpiecznych takich jak:
•    kierowanie ciągnikiem rolniczym i innymi maszynami samobieżnymi,
•    obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych , kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych,
•    sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów
      z ciągnikami rolniczymi, a także pomoc przy tych czynnościach,
•    obsługa maszyn do przygotowania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, zdrabniaczy,
•    wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych,
•    obsługa dmuchaw , przenośników taśmowych i ślimakowych,
•    wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin,
•    załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt,
•    opróżnianie zbiorników z nieczystościami płynnymi, wywóz gnojówki, gnojowicy
      i zawartości szamba,
•    obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników,
•    prace w zamkniętych zbiornikach i pojemnikach, w silosach zbożowych.
Bądźcie ostrożni i rozważni !     Cena jaką  wielu z Was płaci za chwilę nieuwagi
i lekceważenie zagrożeń jest najwyższa !- kalectwo bądź utrata życia.

Nie zabieraj dzieci ze sobą w pole – zapewnij im opiekę!


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
                                                                                    
Leszek Kulka
Starosta Krotoszyński