Wirtualny spacer po urzędzie

LIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

25.06.2010 r. (piątek) o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.
8. Informacja o stanie sanitarno – weterynaryjnym w powiecie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze jednostek sektora finansów publicznych,
b) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Instalacja kolektorów solarnych w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie”,
d) emisji obligacji komunalnych, 
e) udzielenia pomocy finansowej gminie Gorzyce,
f) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLVII/210/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku  w sprawie budżetu na 2010 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania i wolne głosy.
12. Zamknięcie obrad.

E.P.