Wirtualny spacer po urzędzie

Komunikat ostrzegawczy!

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu przekazuję ostrzeżenie o burzach z gradem i ostrzeżenie o upałach.

                                                Krotoszyn, dnia 10.06.2010 r.
OB 5321 II /52/ 10

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu przekazuję:
OSTRZEŻENIE  o burzach z gradem

Zjawisko: burze z gradem
Ważność od godz. 13:15 dnia 10.06.2010 r. do godz. 04:00 dnia 11.06.2010 r.
Obszar: województwo wielkopolskie
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Przewiduje się występowanie burz, z opadami deszczu i gradu. Przewidywana wielkość opadów 10 – 30 mm, lokalnie 50 mm. Wiatr osiągnie w porywach do 80km/h. W nocy zjawiska będą słabnące.
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, szkody w uprawach rolnych, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, utrudnienia na terenach zurbanizowanych, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania.

W związku z powyższym proszę o zachowanie szczególnej ostrożności.


O negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować w godzinach pracy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 062 7254256 wew.346, fax 062 7253423), po godzinach pracy, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 722323216.


                                                                                                     Główny specjalista
                                                                                                                                                                                                          Alicja Figura

 

                                                 Krotoszyn, dnia 10.06.2010 r.

OB 5321 II /53/ 10

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu przekazuję:
OSTRZEŻENIE  o upałach

Zjawisko: upały
Ważność od godz. 12:00 dnia 10.06.2010 r. do godz. 18:00 dnia 11.06.2010 r.
Obszar: województwo wielkopolskie
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Przewiduje się wzrost temperatury maksymalnej powyżej 300 C. Temperatura maksymalna osiągnie: 10.06.2010r. 300 C – 310 C; 11.06.2010r. 310 C – 330 C
Skutki: Ryzyko udaru słonecznego, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg, wzrost zagrożenia pożarowego.

W związku z powyższym proszę o zachowanie szczególnej ostrożności.

O negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować  w godzinach pracy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 062 7254256 wew.346, fax 062 7253423), po godzinach pracy, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 722323216.


                                                                                                      Główny specjalista
                                                                                                        
                                                                                                              Alicja Figura