Wirtualny spacer po urzędzie

UWAGA STYPENDIA MARSZAŁKOWSKIE !

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2010/2011 o stypendium dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów można znaleźć w Regulaminie udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Regulamin i formularze wniosków dla uczniów, słuchaczy i studentów chcących ubiegać się o stypendium dostępne są:
 

1) w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (pokój nr 14),

2) tutaj (pliki w formacie PDF):

- Regulamin

- Wniosek dla Studentów

- Zobowiązanie dla Studentów

- Wniosek dla Uczniów

- Zobowiązanie dla Uczniów

3) w szkole, do której uczęszcza uczeń (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego).

 Nabór wniosków stypendialnych:
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski w szkole do której uczęszczają, tj.:
 I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie,
I Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wlkp.,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.

Termin składania wniosków ustalają poszczególne szkoły.

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego, lecz uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych spoza terenu powiatu krotoszyńskiego składają wnioski bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, pok. nr 14 – w terminie do 30  sierpnia 2010 roku.
 
- słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, pok. nr 14 – w terminie do 29 września 2010 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o programie stypendialnym można uzyskać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. (0-62) 725-42-56 wew. 344.


Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.