Wirtualny spacer po urzędzie

Iwona Nowaczyk wychowawcą roku!

Nauczycielka matematyki z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, Iwona Nowaczyk została wybrana Wychowawcą Roku 2010 w Wielkopolsce. Konkurs zorganizowano po raz drugi w ramach programu „Szkoła bez przemocy”.

Do konkursu zostały zaproszone szkoły z całej Polski. Kandydaci do tytułu "Wychowawcy Roku 2010" zgłaszani byli za pośrednictwem internetu. Do etapu finałowego zakwalifikowało się dziesięciu wychowawców z każdego województwa. Na finalistów głosować można było za pośrednictwem specjalnych kuponów publikowanych w dziennikach regionalnych lub za pomocą SMS.

Organizatorem programu „Szkoła bez Przemocy” są : Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacja Orange – we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. Partnerem merytorycznym jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon oraz Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”. Patronem konkursu był śp. Prezydent Lech Kaczyński.

W Wielkopolsce to właśnie Iwona Nowaczyk z I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie otrzymała największą liczbę głosów. Nie dziwi to specjalnie wicedyrektor szkoły Elżbietę Płóciennik, która podkreśla, że wymagająca od uczniów i od siebie  I. Nowaczyk cieszy się autorytetem i sympatią nie tylko tych licealistów, którzy mieli szczęście być w „jej” klasach.

Matematyczka z „Kołłątaja” ma na koncie liczne sukcesy – wychowała wielu olimpijczyków, jej uczniowie osiągają wysokie wyniki maturalne, prowadzi nieodpłatnie koła matematyczne, indywidualne konsultacje dla uczniów, indywidualne spotkania z uczniem zdolnym, zajęcia wyrównawcze, zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, współautor Programu wychowawczego I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, programu nauczania z elementów informatyki, organizuje zajęcia pozalekcyjne, imprezy klasowe, wycieczki integracyjne, wycieczki przedmiotowe, pełni funkcję przewodniczącej zespołu nauczycieli przedmiotów matematycznych.  

W I LO I. Nowaczyk uczy od 12   lat. Obecnie jest wychowawcą klasy II a. Prywatnie jest mamą trójki dzieci.

Krotoszyńska pedagog odebrała dyplom przyznający tytuł 7 czerwca 2010r.  w Belwederze m.in.  z rąk p.o. szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego oraz olimpijczyka Tomasza Majewskiego – ambasadora kampanii „Szkoła bez Przemocy”. W uroczystości towarzyszyła jej dyr. E. Płóciennik.