Wirtualny spacer po urzędzie

Apel Starosty Krotoszyńskiego

Stanęliśmy w obliczu wielkiej katastrofy jaka dotknęła niektóre rejony naszego kraju. Woda zniszczyła domy, budynki gospodarcze i uprawy rolne. Wiele osób straciło dorobek całego życia. Ludzie ze zniszczonych przez żywioł miejscowości wymagają pomocy. Nie wolno nam pozostawić ich samych sobie. Jedną z gmin doświadczoną tym kataklizmem jest gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski.
W wyniku powodzi ucierpiało bezpośrednio 4500 osób. Zalanych zostało 1100 budynków mieszkalnych oraz budynki gospodarcze a także obiekty szkolne, remizy OSP, domy kultury, wiele obiektów usługowych i produkcyjnych.  
W obliczu tak bolesnego doświadczenia  mieszkańców gminy Gorzyce zwracam się do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego z uprzejmą prośbą o wsparcie ich w tak trudnej sytuacji. Środki finansowe można przekazywać bezpośrednio na specjalne konto na pomoc dla powodzian: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
nr 67 9434 1012 2002 1050 0018 0021 z dopiskiem „Powodzianie –Gmina Gorzyce Tarnobrzeskie”.
Wiele razy dawaliśmy dowody naszej solidarności z osobami doświadczonymi przez los. Myślę, że i tym razem nie pozostaniemy obojętni na ludzką tragedię.


                    Leszek Kulka
                    Starosta Krotoszyński