Wirtualny spacer po urzędzie

Integracja w Zespole Szkół Specjalnych po raz szesnasty!!!

Organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie „Dzień Integracji” odbył się 27 maja 2010 r. już po raz XVI –ty. Impreza odbyła się na szkolnym boisku, przy ulicy Ostrowskiej 49. Wśród 400 uczestników były: dzieci i młodzież niepełnosprawna ze szkół specjalnych i masowych, dzieci z krotoszyńskich przedszkoli, wychowankowie ośrodków wychowawczych i Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Gościliśmy także młodzież z sąsiednich powiatów.
Impreza wypełniona różnymi konkursami, warsztatami, występami była możliwa dzięki osobom, którym promocja integracji w środowisku jest bardzo ważna.
Dzięki akceptacji projektów złożonych przez:
• Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie do Starosty  Krotoszyńskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn,
• Związek Osób Niepełnosprawnych „Integracja” w Krotoszynie do PFRON-u,
można było zakupić rekwizyty do konkursów, materiały do warsztatów, przygotować poczęstunek dla uczestników.
Do zabawy i licznych konkurencji zaproszono również dorosłych. Wspólnie przeciągano linę, puszczano kolorowe bańki. Śpiewom i tańcom nie było końca. Na wszystkich czekała pachnąca grochówka, świeżutkie ciasto drożdżowe, napoje i słodycze.
Dochód z loterii fantowej, dyrektor szkoły pragnie przekazać powodzianom z okolic Sandomierza.     
Tak wielkie przedsięwzięcie było możliwe dzięki włączeniu się całej społeczności szkolnej w jej przygotowanie oraz dzięki licznym sponsorom.