Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 28 maja br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem burmistrzów, wójta, szefów inspekcji, służb i straży. Posiedzeniu przewodniczył szef Zespołu Starosta Krotoszyński Leszek Kulka.
W czasie posiedzenia dokonano oceny sytuacji po intensywnych opadach deszczu. Zastanawiano się jakie działania należy podjąć na przyszłość aby zminimalizować skutki opadów. W czasie dyskusji wskazywano, że jedną z przyczyn podstopień jest niewłaściwa konserwacja rowów melioracyjnych, rowów przydrożnych i przepustów.
Starosta Krotoszyński Leszek Kulka zwrócił się z apelem do samorządów o wsparcie powodzian. Poinformował, że Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego wystąpi do Rady Powiatu               o przekazanie z budżetu powiatu 15.000 złotych na rzecz poszkodowanych w wyniku powodzi.


Tekst  A. Figura, foto W. Wronecki