Wirtualny spacer po urzędzie

XX LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę powołującą do istnienia samorząd gminny, a 27 maja odbyły się pierwsze wybory  samorządowe. Dwudziestolecie tych wydarzeń świętowano w Krotoszynie podczs tegorocznych "Dni Krotoszyna". Centralnym punktem obchodów była uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w której wziął udział  Starosta Krotoszyński Leszek Kulka. W swoim wystąpieniu powiedział:

 

Szanowni państwo!


Przypadł mi w udziale zaszczyt uczestniczenia w obchodach 20-lecia samorządu gminnego na Ziemi Krotoszyńskiej. Poczytuję to sobie za wielki honor, gdyż z całą stanowczością twierdzę – jak zapewne wszyscy tu obecni, że świętujemy  oto sukces jednej z najbardziej udanych  fundamentalnych przemian demokratycznych jakie dokonały się w Polsce po roku 1989.
 
27 maja 1990 jest nie tylko datą pierwszych wyborów samorządowych od czasów II wojny światowej. Należy pamiętać iż w istocie były to pierwsze całkowicie wolne wybory w Europie środkowo – wschodniej. Dlaczego to się tak udało? Dlatego, że tak nigdy w Polsce nie pogodziliśmy się ze stanem półniepodległości jaki mieliśmy przez prawie 45 lat.
I dlatego właśnie dziś warto zaakcentować, że nie byłoby czerwca 1989 roku i maja 1990, gdyby nie czerwiec1956, obchody millenium w1966 , warszawskiego marca 1968, dramatycznych wydarzeń grudnia z 1970, protestu robotników w 1976-tym, wyboru Karola Wojtyły na papieża i jego pierwej znamiennej pielgrzymki do kraju w roku 1979, sierpnia 1980 oraz bohaterskiej postawy ludzi Solidarności w mrokach stanu wojennego.

Pamiętamy, że już w lipcu 1989 roku senat zdecydował, iż jedną z pierwszych legislacji jakie  sejm przeprowadzi będzie ustawa przywracająca samorząd terytorialny. Jednocześnie trwały prace nad planem Balcerowicza i reformą ochrony zdrowia. To sprzężenie było konieczne bo nie dało się wprowadzić gospodarki rynkowej, gdy jedynym partnerem na rynku był skarb państwa.

Przypomnijmy sobie, jak wówczas  ta reforma była zagrożona! W jakich bólach się  rodziła! Ale twarde stanowisko św, pamięci marszałka Andrzeja Stelmachowskiego doprowadziło proces ustawodawczy końca, a więc do  wolnych wyborów.

Wspominając dziś nazwiska wielkich reformatorów – profesora Kuleszy, profesora Stępnia, Jerzego Regulskiego czy Leona Kieresa podkreślmy z całą mocą, że znaleźli oni potężnego sojusznika w ruchu Komitetów Obywatelskich powstałych w miastach, miasteczkach i wsiach całego kraju. To oni – ludzie skonsolidowani w Komitetach Obywatelskich z entuzjazmem, ale i z rozwagą stanęli do wyborów i podjęli się dzieła budowania zrębów samorządności.

W tym miejscu pragnę oddać honor krotoszyńskim działaczom tego ruchu, zwłaszcza panu Wiesławowi Orzechowskiemu, a także pierwszemu demokratycznie wybranemu burmistrzowi Krotoszyna panu  Mikołajowi Ilnickiemu.
Słowa podziwu kieruję także do pana Juliana Joksia, który jest w samorządzie krotoszyńskim od jego powstania, a z którym miałem przecież możliwość ten samorząd budować w drugiej kadencji.
Te pierwsze rady cechował zapał, ale także to ogromne poczucie odpowiedzialności - bo  uczyć się wszystkiego trzeba było błyskawicznie.
Dziś wchodząc w  21. rok, a więc w wiek dojrzały samorządności możemy uznać, że przeszliśmy jako Polacy dobrą szkolę i zdaliśmy egzamin. Samorząd nie bez trudu dorastał zmieniał się na lepsze. W dziewięć lat po samorządzie gminnym odrodziły się powiaty i województwa, wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów prezydentów. Uchwalono ustawę o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego, zreformowano prawo finansów publicznych.
Ciągle jeszcze jest wiele do zrobienia, ciągle wszyscy się uczymy  współrządzenia.

Dziś praca w samorządzie wymaga doskonalenia się, profesjonalizmu, poszerzania kwalifikacji, podejmowania nowych wyznań. Jednym z nim było wejście do Unii Europejskiej. To przecież właśnie samorządy najlepiej wykorzystały środki przedakcesyjne, a także kolejne transze unijnych funduszy przeznaczonych na rozwój regionalny i społeczny kraju. To samorządy są największym inwestorem – tylko w roku ubiegłym zainwestowały 42 miliardy złotych, podczas gdy administracja centralna blisko trzykrotnie mniej!
  Wielkopolska w inwestowaniu przy wsparciu unijnym  należy do liderów. Miasto i Gmina Krotoszyn, ale też powiat i inne nasze gminy mamy w tym swój udział.
Administracja centralna często ten nasz entuzjazm osłabia poprzez opieszałość czy brak rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego,  adekwatność środków do powierzonych zadań, niedoskonałe źródła zasilania finansów Jednostek Samorządu Terytorialnego.
A przecież samorząd jest dla Rzeczpospolitej prawdziwym powodem do domy. Do niezaprzeczalnych naszych sukcesów należy najważniejsza z naszych inwestycji – inwestycja w człowieka. Oświata , ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, aktywność organizacji pozarządowych – to wszystko opiera się na samorządach.
O tym jak wiele się dokonało najlepiej przekonać się udając się na  wieczorny spacer po Krotoszynie. Zdarza mi się często przemierzać  miasto pieszo lub rowerem I nachodzą wtedy refleksje – widzę piękne szkoły, boiska, basen, chodniki, oświetlone ulice, nowe domy – oto miasto  pełne uroku, przyjazne ludziom.
I o to właśnie nam wszystkim chodziło w tamtych trudnych latach przełomu – o to, by wolną  i nowoczesną Polskę zbudować  na własnym podwórku, na własnej ulicy.
Drodzy Państwo!
W dniu waszego, ale także i naszego święta pragnę  w imieniu samorządu powiatowego pogratulować radnym i pracownikom samorządu wszystkich kadencji waszych wspaniałych osiągnięć.
Ciesząc się naszą samorządnością pamiętajmy jednak zawsze o tych, którzy nam do niej utorowali drogę.