Wirtualny spacer po urzędzie

Ważne dla właścicieli lasów

Starosta Krotoszyński uprzejmie informuje, że na terenie całego powiatu krotoszyńskiego w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010 - 2015 będą przeprowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasu stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, jak również funkcjonuje w ramach międzynarodowego programu oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na lasy (IPC-Forests), koordynowanego przez Europejska Komisje Gospodarczą ONZ w ramach Konwencji o Transgranicznym Przemieszczaniu się Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości (Genewa 1979). Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowia lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Prace terenowe związane z monitorowaniem lasu odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km i będących częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonane są zgodnie z instrukcja opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub osoby upoważnione przez Instytut.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu krotoszyńskiego o umożliwienie pracownikom Instytutu wstępu na teren swoich lasów w celu dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Prace terenowe w każdym roku  od 2010 do 2015 będą wykonywane w okresie od 1 czerwca do 30 września.