Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego   położonej  w  Krotoszynie,   działka  nr  1910/5,  której część zostanie oddana w dzierżawę.

Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).