Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowy Konkurs Informatyczny

XII Powiatowy Konkurs Informatyczny odbył się w środę 25 marca 2015 roku, a jego organizatorem, jak co roku, był ZSP nr 2 im. Karola Libelta w Krotoszynie.
Tegoroczna edycja informatycznych zmagań była wyjątkowa ponieważ pomysłodawcy konkursu p. Przemysław Wójcik oraz p. Dariusz Włodarczyk postanowili rozszerzyć jego formułę - po raz pierwszy konkurs został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Zasady rywalizacji określone w regulaminie konkursu dla obu grup wiekowych były takie same.
W pierwszym etapie rozegranym wcześniej w każdej z uczestniczących szkół została wyłoniona drużyna składająca się z trzech osób. Zespół ten podczas rozegranego w środę finału konkursu brał udział w kolejnych dwóch odsłonach informatycznych zmagań.
Pierwszym wyzwaniem z którym zmierzyli się uczestnicy było rozwiązanie testu teoretycznego, który składał się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Zakres testowanej wiedzy był zgodny z podstawą programową nauczania informatyki na danym etapie edukacyjnym, zaś dokładnie został on doprecyzowany w regulaminie konkursu.
Do przeprowadzenia testu po raz pierwszy wykorzystana została platforma elektroniczna, która pozwoliła na sprawne jego przeprowadzenie oraz szybkie ocenienie rezultatów. W kolejnym etapie konkursu uczestnicy rozwią-zywali natomiast zadania praktyczne.
W czasie 90 minut mogli rozwiązywać dowolne z 5 zadań o róż-nej tematyce, skali trudności i ilości punktów do zdobycia. Do ich rozwiązania mogli użyć dowolnego z programów dostępnych na stanowiskach komputerowych. W tym roku zadania te obejmowały za-gadnienia związane z tworzeniem stron internetowych, grafiką komputerową, komputerowym składem tekstu oraz obsługą pakietów biurowych.
Suma punktów zdobytych przez uczestników w obu rozgrywanych częściach konkursu decydowała o lokatach w klasyfikacji indywidualnej, zaś suma punktów zdobytych przez wszystkich członków dru-żyny o miejscach w klasyfikacji drużynowej. W przypadku równej ilości punktów o ostatecznej pozycji decydowała ilość punktów z części teoretycznej.
Miło nam poinformować, że bezkonkurencyjna w tegorocznych zmaganiach w kategorii szkół ponadgimnazjalnych okazała się drużyna naszej szkoły, zajmując całe podium w klasyfikacji indywidualnej oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Ostatnim akordem tegorocznego konkursu była uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród indywidualnych laureatom oraz zwycięzkim drużynom.
Oprócz uczestników oraz młodzieży naszej szkoły, udział w niej wzięli zaproszeni goście w osobach: wicestarosty p. Pawła Radojewskiego, wiceburmistrza p. Ryszarda Czuszke, naczelnika wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie p. Przemysława Wójcika oraz przedstawiciele sponsorów p. Krzysztof Białek i p. Przemy-sław Poprawa z firmy HARDBIT oraz p. Maciej Gostyński z firmy E-MACO.
Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli wszystkich gazet lokalnych, które sprawowały nad konkursem patronat medialny. Na początek widzowie obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów Gimanzjum nr 4 oraz Ze-społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, a po występach nastąpiło to na co wszyscy czekali, ogłoszono wyniki konkursu.

Klasyfikacja indywidualna - szkoły ponadgimnazjalne:
1.    Daniel Kostka - ZSP nr 2 w Krotoszynie (58 pkt)
2.    Artur Oczkowski - ZSP nr 2 w Krotoszynie (52 pkt)
3.    Dariusz Czubak - ZSP nr 2 w Krotoszynie (50 pkt)
4.    Kamil Szewczyk - ZSP w Koźminie Wlkp. (33 pkt)
5.    Krzysztof Snela - I LO w Krotoszynie (31 pkt)
Klasyfikacja drużynowa - szkoły ponadgimnazjalne:
1.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie (160 pkt)
2.    I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie (85 pkt)
3.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźmienie Wlkp. (77 pkt)
Klasyfikacja indywidualna - gimnazja:
1.    Mikołaj Młynarczyk - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie (54 pkt)
2.    Kamil Gałęski - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie (48 pkt)
3.    Kamil Klepacki - Zespół Szkół w Zdunach (38 pkt)
4.    Zuzanna Olejniczak - Zespół Szkół w Zdunach (38 pkt)
5.    Artur Markuszewski - Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie (34 pkt)
Klasyfikacja drużynowa - gimnazja:
1.    Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie (135 pkt)
2.    Zespół Szkół w Zdunach (101 pkt)
3.    Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie (76 pkt)
Powiatowy Konkurs Informatyczny wpisał się już na stałe do kalendarza imprez oświatowych powiatu krotoszyńskiego. Wszystkie edycje były organizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kro-toszynie. W poprzednich łącznie wzięło udział prawie 200 uczniów, a wszyscy laureaci swoją dalszą edukację lub pracę zawodową związali z branżą informatyczną. Nadrzędnym celem konkursu jest pod-niesienie zdolności i umiejętności informatycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krotoszyńskim i propagowanie nowych technologii.
W tym miejscu pragniemy także gorąco podziękować Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie za fi-nansowe wspieranie konkursu od początku jego istnienia, Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie za ob-jęcie honorowego patronatu imprezy, a także sponsorom, firmom HARDBIT, E-MACO, Login Computer oraz Itecom, ponieważ bez ich wsparcia nagród nie byłoby tak wiele.

http://www.zsp2.krotoszyn.net/aktualnosci

Tekst ZSP nr 2 w Krotoszynie, foto W. Wronecki, starostwo