Wirtualny spacer po urzędzie

Dzień Strażaka

Uroczystości Dnia Strażaka rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych, zastępów strażaków oraz zaproszonych gości, w asyście orkiestry dętej z Kobylina sprzed siedziby Państwowej Straży Pożarnej pod pomnik św. Floriana, gdzie delegacje złożyły kwiaty.
 

Następnie cała kolumna udała się na krotoszyński Rynek, by odbyć główną część zaplanowanych na ten dzień uroczystości.  W apelu udział wzięły władze samorządowe różnego szczebla, władze kościelne dekanatu krotoszyńskiego oraz zaproszeni parlamentarzyści, a wśród nich senator Piotr Kaleta. komendanta Wojewódzkiego PSP reprezentował st. kpt. Sławomir Brandt.
Starosta krotoszyński Leszek Kulka, w swoim przemówieniu powiedział m.in. ‘ Rozwój cywilizacyjny, zmiany klimatyczne stawiają przed strażakami coraz to nowe wyzwania, które powodują konieczność wyposażenia jednostek w nowoczesny sprzęt ratowniczy, nabywania nowych umiejętności. W ostatnich latach, dzięki wsparciu samorządów powiatu krotoszyńskiego zarówno PSP jak OSP zostały doposażone w nowoczesny sprzęt gaśniczy oraz ratownictwa technicznego.’

Najwyższym odznaczeniem strażackim – Złotym Znakiem Związku,  wyróżnieni zostali Kazimierz Patalas – Krotoszyn, Kazimierz Kusza – Dąbrowa, Jerzy Jasiński – Kobylin.  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej mł. bryg. Tomasza Niciejewskiego  i  st. kpt. Marka Kalaka.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień strażakom z jednostki państwowej i ochotniczej, uczestnicy obchodów udali się do siedziby PSP w Krotoszynie, gdzie swój przebieg miała dalsza część uroczystości. Oficjalnie do użytku oddano nową remizę dla OSP Krotoszyn, oraz przekazano jednostkom ochotniczym nowe samochody.

w.w.

Foto: dh. Szymon Kujawa - OSP Krotoszyn