Wirtualny spacer po urzędzie

Powołanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Na podstawie art. 86 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zmianami) w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, powołuję od dnia 4 maja 2010r.:

Panią Danutę Zbonikowską - Serek

na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

                                                              Starosta  Leszek Kulka