Wirtualny spacer po urzędzie

VII Powiatowy Konkurs Informatyczny

We wtorek 20 kwietnia br. został przeprowadzony finał VII Powiatowego Konkursu Informatycznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, którego organizatorem był już tradycyjnie ZSP nr 2 w Krotoszynie. W drugim etapie konkursu wzięło udział 20 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego.  

Reprezentacje szkół składały się z czterech uczniów, którzy zostali wyłonieni wcześniej w eliminacjach szkolnych.W II etapie konkursu sprawdzono wiedzę uczestników, którzy rozwiązywali test teoretyczny składający się z 40 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik zdobywał 1 punkt. Dwunastu uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów, zostało zakwalifikowanych przez komisję konkursową do trzeciego, a zarazem ostatniego etapu konkursu - zadań praktycznych:

1.      Paczków Michał - I LO w Krotoszynie (31 pkt.)

2.      Worsztynowicz Artur - I LO w Krotoszynie (30 pkt.)

3.      Galler Mariusz - I LO w Koźminie Wlkp. (30 pkt.)

4.      Patalas-Poślednicki Martin - I LO w Krotoszynie (29 pkt.)

5.      Grobelny Krzysztof - ZSP nr 2 w Krotoszynie (28 pkt.)

6.      Walkiewicz Piotr - I LO w Krotoszynie (27 pkt.)

7.      Koncewicz Radosław - ZSP nr 2 w Krotoszynie (26 pkt.)

8.      Kaźmierczak Dawid - ZSP nr 2 w Krotoszynie (25 pkt.)

9.      Juskowiak Patryk - I LO w Koźminie Wlkp. (24 pkt.)

10.  Świerzewski Andrzej - ZSP nr 1 w Krotoszynie (22 pkt.)

11.  Piotrowski Robert - I LO w Koźminie Wlkp. (22 pkt.)

12.  Kiszka Łukasz - I LO w Koźminie Wlkp.(21 pkt)

W trzecim etapie, w czasie 90 minut należało rozwiązać pięć zadań praktycznych o różnym stopniu trudności i zróżnicowanej liczbie punktów, które można było za nie zdobyć.
Do rozwiązania zadań każdy z uczestników mógł wykorzystać całe zainstalowane na komputerach oprogramowanie. Na podstawie liczby punktów zdobytych w ostatnim etapie konkursu wyłoniono laureatów konkursu, którymi są:

  • I miejsce Walkiewicz Piotr - I LO w Krotoszynie (9,5 pkt.)
  • II miejsce Patalas-Poślednicki Martin - I LO w Krotoszynie (9,0 pkt.)
  • III miejsce Grobelny Krzysztof- ZSP nr 2 w Krotoszynie (8,5 pkt.)
Przyznano także dwa wyróżnienia, które zdobyli:
  • Galler Mariusz - I LO w Koźminie Wlkp. (6,5 pkt.)
  • Świerzewski Andrzej - ZSP nr 1 w Krotoszynie (6,0 pkt.)
Przeprowadzona została także klasyfikacja drużynowa na podstawie liczby punktów zdobytych przez wszystkich członków drużyny w obu rozegranych etapach konkursu, która kształtuje się następująco:
  • I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie (198 pkt.)
  • II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie (151,5 pkt.)
  • III miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wlkp. (142 pkt.)
  • IV miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie (91 pkt.)
  • V miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie (63 pkt.)
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, które wręczył w imieniu Starosty Krotoszyńskiego sekretarz powiatu p. Edward Kozupa. Pan Kozupa podkreślił, że w dobie ‘społeczeństwa informacyjnego’ bardzo ważne jest inwestowanie w wiedzę i młodzież, gdyż nowe technologie decydują o jakości życia całego społeczeństwa. Podziękował także organizatorom konkursu za jego przygotowanie i przeprowadzenie wręczając pamiątkowy dyplom na ręce dyrektora szkoły p. Romana Olejnika. Nagrody zakupiono ze środków finansowych otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, a także ofiarowane przez sponsora konkursu tj. firmę Login Computer o/Krotoszyn. Przedstawicielowi firmy Login Computer - p. Jarosławowi Han pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować za wsparcie naszej imprezy.
Cieszymy się, że ten konkurs zagościł na stałe w kalendarzu imprez oświatowych organizowanych w naszym powiecie. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału za rok już w VIII edycji tego konkursu. 

Pomysłodawcami tego konkursu i organizatorami są dyrekcja i nauczyciele przedmiotów informatycznych ZSP nr 2.

Tekst Przemysław Wójcik – wicedyrektor ZSP nr 2

Fot. Roman Szcześniak – nauczyciel Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie