Wirtualny spacer po urzędzie

Nauczyciel ?Ceramy? na stypendium

Waldemar Sędkowski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie  jako jedyny Wielkopolanin i jeden z 8 Polaków zakwalifikował się do programu Teaching Excellence and Achievement Program.

TEA to stypendium, które zostało zorganizowane i ufundowane przez Biuro ds. Edukacji i Kultury amerykańskiego Departamentu Stanu oraz IREX (International Research and Exchange Board). Swoim zasięgiem objęło cały świat. Po wyczerpujących kwalifikacjach do ścisłego grona stypendystów weszło 85 osób. Wśród anglistów z Indii, Egiptu, Peru, Argentyny, Jordanii, Tadżykistanu, Bułgarii i Rosji, którzy spotkali się w California State University w Chico, znalazł się  krotoszynianin. Stypendium obejmowało 4 tygodniowe intensywne zajęcia i treningi w zakresie metodyki i efektywnego nauczania oraz dwutygodniowe praktyki w gimnazjum w Chico.

Ogromne wrażenie wywarł na angliście amerykański system edukacji. Nieodłącznym elementem zajęć jest zastosowanie w praktyce poznawanej teorii, na każdym szczeblu edukacji. Innym ciekawym pomysłem jest połączenie zajęć szkolnych z działalnością na rzecz środowiska lokalnego. Uczniowie wykonują „fanty” które są głównym elementem lokalnych imprez. Dochody ze sprzedaży tych fantów przeznaczane są na cele charytatywne.

W szkole, w której praktyki odbywał krotoszynianin, uczyły się oprócz uczniów amerykańskich także dzieci z Meksyku i Azji. Duża część uczniów ma problemy z językiem angielskim i matematyką. Specjalnie dla nich organizowane są programy, które mają na celu podnieść ich umiejętności w czytaniu, a także w rozwiązywaniu problemów. Słabszym uczniom pomagają nauczyciele dochodzący. Dzięki temu w dzieciach wzmacniana jest świadomość tego, że potrafią odnieść sukces, a to daje niewymierne efekty.

Tekst: W.S, opr. RPK