Wirtualny spacer po urzędzie

70 lat Krotoszyńskiej LIGI OBRONY KRAJU

20 marca w auli krotoszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja odbyła się uroczysta akademia z okazji 70-lecia Krotoszyńskiej Ligi Obrony Kraju. Organizatorem wydarzenia byli działacze Zarządu Powiatowego LOK .  Akademia jest ostatnim punktem  doniosłego jubileuszu, na który składało się  kilka imprez organizowanych  w lutym i marcu.

 

Pierwszym punktem obchodów był ogłoszony już w styczniu Konkurs Historyczny na temat działalności Ligi w Krotoszynie. Organizatorami Konkursu były, Zarząd Powiatowy LOK, redakcja „Rzeczy Krotoszyńskiej” i sklep sportowy „Proactiva”. Sam Konkurs składał się z 15 pytań publikowanych w cotygodniowych wydaniach „RK” przez okres 5 tygodni. Drugi był Konkurs Plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych, który odbył się w okresie zimowych. Trzecim  były zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla pracowników samorządów na terenie których dawniej i dziś działa krotoszyńska LOK. Zawody odbywały się pod hasłem  „70- lecia LOK” i 25 - lecia samorządów w Polsce.

Na akademię zaproszeni zostali : senator Angelika Możdżanowska, poseł Maciej Orzechowski, Stanisław Szczotka Starosta Krotoszyński, burmistrzowie okolicznych samorządów z Krotoszyna, Kobylina, Pogorzeli, Koźmina Wlkp, Rozdrażewa, Sulmierzyc i Zdun. Na tak doniosłej uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli instytucji i firm, które wspomagają lokowską działalność oraz  dyrektorów wszystkich typów szkół, byłych i aktualnych opiekunów Szkolnych  Kół LOK oraz byłych działaczy  i młodzieży lokowskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele ZW LOK w osobach płk Janusza Dobrzańskiego dyr.  biura ZW LOK,  płk Tadeusza Janowskiego przewodniczącego WKR LOK i st. Chor. Szt. Marka Stebacha spec  ds. sportów strzeleckich i uzbrojenia. Niestety nie wszyscy zaproszeni mogli być na tej uroczystości z różnych powodów najczęściej zawodowych.

Uroczystość rozpoczął  prowadzący Edward Jokiel, który wydał komendę „sztandar Krotoszyńskiej Organizacji Lokowskiej wprowadzić”, a następnie odegrane zostały hymny, narodowy i lokowski.  Prezes ZP LOK Antoni Azgier powitał i przedstawił zaproszonych gości. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń ,których w tym dniu wręczono aż 28 w tym:  11 odznak „Zasłużony działacz LOK”,  12 medali „Za zasługi dla LOK” w tym 8 brązowych  i 4 srebrne  oraz 1 zbiorowy wręczony przez  płk. J.Dobrzańskiego  staroście krotoszyńskiemu,  Honorową odznaką „Za szczególne zasługi dla LOK’ odznaczony został Edward Jokiel opiekun SK LOK w I LO. Odznaki 70 –lecia wręczono seniorom Zdzisławowi Jerzakowi i Zygmuntowi Marciszowi. Brązowy medal MON „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymał Leszek Ostojski prezes Środowiskowego Koła LOK w Kobylinie.

Referat okolicznościowy „70 lat  Krotoszyńskiej Organizacji Lokowskiej” wygłosił A.  Azgier.

Zwrócił uwagę, że prawie dokładnie 70 lat temu /23.03.1945r/ powołano w Krotoszynie Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza. Wspomniał o sukcesach i trudnościach w działalności lokowskiej dawniej  i dziś. Szczególnym zadaniem na dziś jest praca z dziećmi i młodzieżą , która jest chętna do uprawiania sportów strzeleckich, ale brakuje w szkołach i opiekunów. Zwrócił się z apelem do władz lokowskich, samorządowych i dyrektorów szkół z prośbą o współpracę w tym zakresie.

Następnie ogłoszone zostały wyniki obu konkursów, a ich laureaci poproszeni na scenę w celu odebrania nagród. W konkursie historycznym zwyciężyła Maryna Wasielak z SP nr 4 i otrzymała turystyczny rower,

 a  Monika Jadczak z Gim 2 i Mateusz Radojewski  z LO - nagrody książkowe. W Konkursie Plastycznym komisja konkursowa uznała, że najlepszymi pracami były  prace Gabrieli Pawlik z SP nr 4,  Juli Bręk z SP nr 3 i Aurelii Nawrockiej z SP nr 4 w Krotoszynie, za które otrzymały nagrody książkowe w postaci publikacji turystycznych. Następnie prezes podziękował samorządowcom, którzy uczestniczyli w zawodach strzelecki i ogłosił ich wyniki / dyplomy i puchary zostały wręczone po zawodach na strzelnicy/. Drużynowo zwyciężyła drużyna UMG Kobylin /Leszek Ostojski, Paweł Wasielewski, Sylwia Wachowiak, Wiesław Lisiak/ przed UMG Krotoszyn /Piotr Walkowiak, Arkadiusz Brodziak, Patrycja Śliwińska, Andrzej Zieliński/ i UG Rozdrażew /Mariusz Dymarski, Maria Wachowiak, Artur Jakubek, Henryk Szkudłapski/. Indywidualnie w poszczególnych konkurencjach zwyciężali:  w karabinie pneumat. Paweł Wasielewski, w pistolecie pneumatyczny i rzutach lotkami Piotr Walkowiak. Najlepszą parą zawodów zostali Patrycja Śliwińska i Piotr Walkowiak oboje z UMG Krotoszyn.

Z okazji 70-lecia krotoszyńskiej  LOK Starostwo Powiatowe  i Urząd Miasta i Gminy w Krotoszynie ufundowały dla potrzeb młodzieży trzy karabinki typu Anschutz. Karabinek od starostwa wręczył najlepszemu juniorowi Dominikowi Dymarskiemu starosta Stanisław Szczotka, a najlepszej juniorce mł  Jagodzie Roszak i młodzikowi Jakubowi Jopkowi naczelnik wydziału promocji Urzędu Miejskiego Jacek Kępa.  W części akademii przeznaczonej na wystąpienia  gości  wszyscy zaproszeni z uznaniem  wyrażali się o działalności LOK i zaangażowaniu działaczy w kształtowaniu patriotyczno-obronnych postaw wśród dzieci i młodzieży, czego wyrazem  były liczne listy gratulacyjne i prezenty złożone na ręce prezesa ZP LOK.

Część artystyczną  uświetniły połączone chóry dzieci i młodzieży z Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4 pod dyr. Grzegorza Polańskiego i laureatki konkursu recytatorskiego pod opieką Ewy Ostój z ZSP nr 1 w Krotoszynie. Gościom zaprezentował się także zespół muzyki dawnej „Artifex” .

 Antoni Azgier
 prezes ZP LOK w Krotoszynie