Wirtualny spacer po urzędzie

Ważne dla organizacji pozarządowych !

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  Starostwa Powiatowego w Krotoszynie uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ) Zarząd Stowarzyszenia winien na bieżąco przesyłać aktualne dane podlegające wpisowi do ksiąg rejestrowych właściwego sądu tj. Sądu Rejonowego , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 61 – 752 Poznań ,ul. Grochowe Łąki 6. Stowarzyszenia , Oddziały stowarzyszeń , Jednostki terenowe:

    Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  Starostwa Powiatowego w Krotoszynie uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia
7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ) Zarząd Stowarzyszenia winien na bieżąco przesyłać aktualne dane podlegające wpisowi do ksiąg rejestrowych właściwego sądu tj. Sądu Rejonowego , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 61 – 752 Poznań ,ul. Grochowe Łąki 6.
     Dane, które podlegają zgłoszeniu w  ciągu 7 dni od ich dokonania to:
- zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia,
- zmiana w statucie uchwalona przez Walne Zebranie Stowarzyszenia,
- zmiana w składzie Zarządu dokonana zgodnie ze statutem,
- zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej dokonana zgodnie ze statutem,
- powołanie jednostki terenowej jeżeli jest to zgodne ze statutem
  ( przepisy dotyczące rejestracji stowarzyszeń  stosuje się odpowiednio do  
     rejestracji terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszeń ).
      Dane te należy zgłaszać na właściwych wnioskach Krajowego Rejestru Sądowego.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą nadzór nad działalnością Stowarzyszeń  ze względu na siedzibę należy do właściwego Starosty co wymaga równoległego informowania Starosty  Krotoszyńskiego  o poczynionych zmianach.
      Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie – przesłanie lub bezpośrednie złożenie brakujących  dokumentów:
Z up. STAROSTY

mgr Andrzej Wichłacz
Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego
Ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63 – 700 Krotoszyn
TEl. (  62 ) 725 – 42 – 56 wew. 308