Wirtualny spacer po urzędzie

Rusza kluczowy dla Krotoszyna projekt drogowy

Ponad 3 km nowych ulic i ścieżek rowerowych, ponad 6 km chodników, a przede wszystkim -  znaczne udrożnienie ruchu w stolicy powiatu – to efekty jakie osiągnie realizowany przez Powiat Krotoszyński projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie odbyła się inauguracja projektu pn. „Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie – etap I”, który został zakwalifikowany do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 

Inaugurację projektu nr WND-RPWP.02.02.02-30-089/08 współfinansowanego
w ramach WRPO Priorytet II działanie 2.2 schemat II pt. „Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie – etap I” otworzył Starosta Krotoszyński Leszek Kulka. Poinformował zaproszonych gości, że wniosek preselekcyjny został złożony 25.03.2008 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i zajął 13-ste miejsce na liście rankingowej uzyskując 42 punkty tj. ponad 72% z maksymalnej liczby punktów. Ostateczny wniosek Powiat Krotoszyński złożył 28.08.2009 r. Wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

W styczniu 2008 roku samorząd Powiatu i Gminy Krotoszyn ustalił, że liderem projektu będzie Powiat Krotoszyński, a partnerem Miasto i Gmina Krotoszyn spisując na tę okoliczność stosowne porozumienie. Starosta w swym wystąpieniu podziękował samorządowi Krotoszyna za efektywną współpracę, a także posłowi Maciejowi Orzechowskiemu za wsparcie oraz Radzie Powiatu za zdecydowanie o przeznaczeniu na tę inwestycję środków budżetowych. Szczególne słowa podziękowania włodarz powiatu skierował do wicestarosty Krzysztofa Kaczmarka, dyrektora PZD Krzysztofa Jelinowskiego oraz jego pracowników - za niezwykłe zaangażowanie w przygotowanie projektu.

 

Dyrektor K. Jelinowski z kolei przybliżył  finansowe i techniczne aspekty inwestycji.

Umowa o dofinansowanie zadania nr WND-RPWP.02.02.02-30-089/08 spisana została 22.12.2009 r. pomiędzy Beneficjentem tj. Powiatem Krotoszyńskim a Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 16 194 724,43 zł w tym koszty kwalifikowane 15 636 759,06 zł w tym kwota refundacji 7 257 019,88 zł. 

Inwestycja realizowana będzie w roku 2010 i 2011. Szczegóły techniczne dotyczące zakresu prac przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Pan Krzysztof Jelinowski, który poinformował, że całkowita długość objęta wnioskiem to 3180 m, w tym przebudowa dróg powiatowych na długości 2728 m. (Należą do nich: ul. Magazynowa o dł. 877 m, ul. Rawicka od ul. Magazynowej do ul. Łukasiewicza – 238 m, ul. Staszica 1613m, oraz budowa ul. gminnej Łukasiewicza o długości 452 mb.)

Powierzchnia jezdni pod inwestycję to 20 888 m2, długość chodników to 6038 m, a długość ścieżek rowerowych to 3185 m.

W ramach inwestycji przebudowane będą 3 skrzyżowania na ronda przy skrzyżowaniu
ul. Magazynowej z Zamkowym Folwarkiem, Staszica z Łąkową i Staszica z Bolewskiego. Prace wykonywane będą etapowo tzn. w 2011 przebudowa ul. Staszica, a pozostałe w roku bieżącym. 

W pierwszej kolejności zakłada się usunięcie kolizji technicznych w tym: wodociągowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej i przejazdów kolejowych.

Prace drogowe wykonywane będą również etapowo:

- od połowy maja do połowy czerwca – zachodnia strona ul. Łukasiewicza

- od połowy czerwca do połowy lipca – wschodnia strona ul. Łukaszewicza

- przez cały miesiąc lipiec – przebudowa ul. Rawickiej

- w miesiącu sierpniu – ul. Magazynowa od ul. Rawickiej do Zamkowego Folwarku

- od początku września do początku listopada – ul. Magazynowa łącznie z rondem od Zamkowego Folwarku do ul. Kobylińskiej

- czerwiec i lipiec roku 2011 – ul. Staszica od Bolewskiego do Zdunowskiej

- od początku sierpnia do połowy października 2011 – ul. Staszica od Zdunowskiej do Łukasiewicza.

Mieszkańcy Krotoszyna oraz osoby przejeżdżające przez miasto musza liczyć się z utrudnieniami w komunikacji, jakie nastąpią w najbliższych miesiącach. O wszystkich zmianach w organizacji ruchu mieszkańcy będą informowani za pośrednictwem mediów i witryn internetowych urzędów.      

 

Tekst: PZD/RPK