Wirtualny spacer po urzędzie

Jubileusz LOK-u

W miniony piątek, 26 marca 2010 r. w auli I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, odbyła się uroczystość Jubileuszu 65lecia LOK w Krotoszynie. Na jubileusz przybyli przedstawiciele wojewódzkich struktur LOK, władze samorządowe oraz działacze i sympatycy oddziału krotoszyńskiego LOK.
Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Krotoszynie pan Antoni Azgier, wręczył przedstawicielom samorządów oraz wyróżniającym się działaczom LOK odznaczenia, a następnie wygłosił okolicznościowy referat, który traktował o historii LOK w Krotoszynie i o bieżących działaniach struktur powiatowych LOK.

W imieniu samorządowców głos zabrał burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, który zauważył, że działalność krotoszyńskiego LOK, na przestrzeni zmieniających się warunków społeczno-politycznych w kraju, jest nie do przecenienia. Zaangażowanie obywateli w różne formy obronności kraju, niesie za sobą głębokie postawy patriotyzmu zarówno w wymiarze ogólnokrajowym jak i lokalnym, mówił włodarz miasta.

Na ręce urzędującego prezesa samorządowcy wręczyli ufundowane na tę okoliczność karabinki pneumatyczne. Starostę Krotoszyńskiego (przebywającego na Sesji Rady Powiatu), w tym ze wszech miar miłym obowiązku, reprezentował naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Wichłacz.

Uroczystość swoimi występami, uświetnili lokowcy- laureaci ogólnopolskich konkursów recytatorskich oraz chór szkolny pod dyrekcją pana Grzegorza Polańskiego.

W późniejszej części uroczystości do zebranych dołączył starosta krotoszyński Leszek Kulka, który złożył gratulacje z okazji jubileuszu i zarówno byłemu, wieloletniemu prezesowi jak i aktualnie urzędującemu wręczył okolicznościowy medal, wydany z okazji 10lecia samorządu powiatowego w Krotoszynie.

w.w.