Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

LI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 26 marca 2010 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Wnioski i oświadczenia radnych.

7.     Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2009 r. w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem, wykorzystania pozyskanych środków z Funduszu Pracy, środków pozyskanych z rezerwy Ministra oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8.     Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2009 r.

9.     Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w 2009 r.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

b)    upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Krok do kariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

c)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLVII/210/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok,

d)    stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotr Józefa Januszkiewicza.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.