Wirtualny spacer po urzędzie

Gratulacje na sesji

Podczas VI sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego, która odbyła się 27 marca br. uhonorowano osoby, których działalność jest powodem do dumy dla całej społeczności powiatu. Gratulacje z rąk włodarzy otrzymali laureaci nagrody Wielkopolski Rolnik Roku oraz pracodawcy zaangażowani w realizację projektów społecznych.

 


Specjalny dyplom oraz kwiaty z rąk starosty Stanisława Szczotki, przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Kulki oraz burmistrza Zdun Tomasza Chudego, otrzymała i pani Alina Kaczała – Szymczak, która wraz z mężem Tomaszem znalazła się w gronie laureatów nagrody „Wielkopolski Rolnik Roku 2014”

Jednym z punktów obrad Rady było również sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Dyrektor Małgorzata Grzempowska wiele miejsca poświęciła realizacji projektów unijnych. W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował m.in. projekt   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Tacy
sami" (Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy). Projekt ten  w całości był skierowany do osób bezrobotnych niepełnosprawnych w wieku do 30 roku życia. Wzięły w nim udział 22 osoby bezrobotne niepełnosprawne, a zakładał kompleksowe wsparcie uczestników: od poradnictwa  zawodowego indywidualnego i grupowego, odbycie szkolenia zawodowego, następnie  6 miesięczny staż u pracodawców a w konsekwencji zatrudnienie. Największa grupa uczestników została skierowana na staż do  Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego Max-Pol w Krotoszynie.

Jak podkreśliła M. Grzempowska - realizacja projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie wieloletnia, dobra współpraca z pracodawcami. Dlatego też na sesji w sposób szczególny podziękowano za zaangażowanie szefom tych zakładów – Jerzemu Fornalikowi (ZAZ) i Andrzejowi Czajce (Max-Pol).