Wirtualny spacer po urzędzie

Niebieski pokój z certyfikatem

3 marca 2010 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości Minister Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak oraz dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje – Monika Sajkowska zainaugurowali trzeci etap kampanii „Dziecko- świadek szczególnej troski”. Podczas spotkania   wręczono cztery certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci. Decyzją Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości pokój prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań nr 38, gdyż spełnia standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania.

Tegoroczna edycja kampanii realizowana będzie pod hasłem; „Będę przesłuchany/a”, podkreślającym podmiotowość dziecka – świadka i jego praw do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach związanych z udziałem w procedurach prawnych.

Działania edukacyjne podejmowane w ramach kampanii skupiać się będą na wzmocnieniu kompetencji sędziów, prokuratorów, biegłych sądowych, psychologów, pedagogów w zakresie przygotowania dzieci do udziału w procedurach prawnych, jak i samego przesłuchania.

Działania te realizowane będą poprzez szkolenia oraz dystrybucje publikacji kierowanych do profesjonalistów, rodziców i dzieci. Wydane zostaną następujące publikacje: „Karta Praw Dziecka Ofiary/Świadka Przestępstwa”, „Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie”, „Jesteś świadkiem – masz prawo”, „Dziecko świadek –szczególnej troski”- 30 numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone”. Podczas kampanii dążyć się będzie również do powstawania kolejnych, przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci.

Podczas konferencji „Dziecko- świadek szczególnej troski” wręczono 4 certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci.Decyzją Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości pokój prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań nr 38, gdyż spełnia standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania. Uczestniczący w konferencji reprezentanci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Renata Zych-Kordus oraz Tadeusz Ciesiółka odebrali ww. certyfikat i gratulacje od Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka oraz Dyrektora Fundacji Dzieci Niczyje.