Wirtualny spacer po urzędzie

Sportowa Nadzieja Powiatu

W tym roku wyboru sportowej nadziei powiatu dokonano już po raz szesnasty. Kapituła zebrała się w siedzibie starostwa 7 marca, a jej skład weszli przedstawiciele lokalnych mediów, samorządów i stowarzyszeń.

Kandydatów do tej prestiżowej nagrody zgłoszono ośmiu, a Kapituła nominowała trzech młodych sportowców: Jeremiasza Sumińskiego – KKS ASTRA Krotoszyn, Patryka Gromskiego KS KROTOSZ Krotoszyn i Emanuela Kusia lekkoatletę z UKS PIAST Krotoszyn. Cała trójka zaproszona została na Galę Sportu zorganizowana przez redakcję Życie Krotoszyna i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Starosta Stanisław Szczotka w asyście przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Kulki i przewodniczącego Kapituły Waldemara Wroneckiego ogłosił werdykt. Sportową Nadzieją powiatu krotoszyńskiego został Patryk Gromski, utalentowany i utytułowany młody pływak. Otrzymał on roczne stypendium od starosty i inne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.  

Tekst W. Wronecki, foto P. Wł. Płłocienniczak.