Wirtualny spacer po urzędzie

Program ? likwidacja barier architektonicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że Zarząd PFRON uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych. Spotkanie informacyjne odbędzie się 3 lutego 2010 w starostwie, godz. 9.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że Zarząd PFRON uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” w modułach:

- obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny; (beneficjent- organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej)

- obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; (beneficjent - zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne)

- obszar D – likwidacja barier transportowych, (beneficjent - organizacje pozarządowe,
gminy i powiaty)

- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów operacyjnych, (beneficjent – powiat)

- obszar F – utworzenie warsztatu terapii zajęciowej na terenie powiatu gdzie jest go brak (beneficjent - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe)

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 3.02.2010r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (sala nr 16, I piętro).Szczegółowych informacji udziela Danuta Grześkowiak  tel. (62) 722-88-91